Министерството на културата изпрати на труда доброволна покана да напусне сградата.


Министерството на културата подготвя доброволна покана за освобождаване на офиси в сградата на Музея на социалистическото изкуство в столицата за наемател, компанията South Cross 2001. Въпросните помещения всъщност се използват от редакцията на вестник „Труд“, а от Министерството на културата уточниха, че нямат договор за наем с издателя му „Труд медия“ ЕООД. Освен това агенцията възнамерява да съди наемателя за 133 108,82 лева, научи Mediapool.

Защо доброволна покана?

Поканата е изпратена, защото на 11 август изтече едномесечното предизвестие, с което министерството уведоми наемателя от Южния кръст от 2001 г. да прекрати договора поради нередовни плащания на наем.

Прекратяването се дължи на клауза в договора, която позволява прекратяване, ако наемът и доставките не са платени за два или повече месеца.

„Ако наемателят не спази срока за доброволно напускане, Министерството на културата ще се обърне към областния управител на София с искане за принудително изселване.“, отбелязват в отдела.

Издателят на вестник „Труд медия“ ЕООД изобщо няма договор за наем с държавата. Договорът е сключен с друго дружество – LLC “Southern Cross 2001”, собственост на Петя Блъсков -младши. Главният редактор на “Труд” Петьо Блъсков обяви преди няколко седмици, че няма да се изнесе от сградата и обвини министъра на културата. Велислав Минеков за потъпкване на свободата на медиите.

Бласков бе защитен от бившата управляваща партия ГЕРБ, която дори измени Закона за държавната собственост, за да отпусне печатни издания на държавни институции без търг или конкурс.

Искат се ангажименти в размер на 133 108.82 лева.

Министерството на културата изясни и задълженията на наемателя на “Южен кръст 2001”. По последни данни те възлизат на 133 108,82 лева и са натрупани до 2018 година. Агенцията възнамерява да ги преследва в съда, след като удовлетвори отказа на наемателя да плати, казаха те. Това са задължения за електричество, топлина, пожарна безопасност, охрана и др.

Министерството на културата твърди, че от 2015 г. до днес фирмата „Южен кръст 2001“ е „грешен платец“. Налични са напомняния и покани да станете доброволци. Те бяха изпратени през 2016 г. от министър Вежди Рашидов, през 2017 г. – от временния министър Рашко Младенов. През 2018 г. министър Бойл Банов не подписа подкана за доброволно изпълнение, въпреки доклад, изпратен от финансовия отдел на министерството.

Временният министър Велислав Минеков беше изслушан наскоро в парламента специално по случая „Труд“. Тогава се оказа, че компанията наемател използва не само офиси в правителствена сграда, но и кафене и паркинг, за които не плаща наем.

Бъдещето на сградата

Главният редактор на вестника Петьо Блъсков повтори няколко пъти, че сградата, в която е отведен, практически не се използва от Министерството на културата, изоставена, осеяна с боклуци, „котки раждат по стълбите“.

На 20 август министър Велислав Минеков заяви, че сградата е предназначена за Националния институт за недвижимо културно наследство (НИИЧ):

„Тук се намира скъпо оборудване и ще бъде доставено скъпо оборудване. В сградата трябва да се помещава най -важният от архивите на българската култура, който съдържа над 30 000 архивни и документирани предмети. Това е уникална информация за много паметници и паметници. В тази връзка предоставянето на тази защита я прави несъвместима с присъствието на компании или институции, чийто предмет на дейност е от съвсем различен характер. “

Source