Минималната заплата едва стига за сметки и храна 764 лева. Ще остане за други разходи, изчислиха от КНСБ – Новини

София, 9 ноември /БТА/

С нетната стойност на сегашната минимална работна заплата работник, който живее сам и получава брутен доход от 650 лева, може да си позволи да спести 142 лева. Към домакински сметки и купете храна за 380лв. След приспадане на тези разходи нищо не остава в джоба му. За това свидетелстват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, които илюстрират очевидното – на фона на растящите разходи минималната работна заплата в момента е заплатата за бедните, отбелязват от КНСБ. Той покрива само 50 процента от приходите, необходими за поддръжка.

Изчисленията на икономистите на КНСБ са публикувани на сайта на синдиката.
Ако предложението на КНСБ за увеличаване на минималната работна заплата на 764лв. От 1 януари 2022 г., ако бъде одобрен, то след плащане на сметки и закупуване на хранителни стоки служителят ще има 43 лева. За други разходи са изчислени експерти.

Ако влезе в сила друго предложение на конфедерацията – за въвеждане на необлагаем минимум, тогава работникът ще има близо 110 лева повече за покриване на други разходи.

Преди седмица ISSI представи данни, според които необходимият нетен месечен доход на работещо лице от самотен родител е 1103 лева. Тази стойност, базирана на основната пазарска кошница, е необходима за покриване на разходите за поддръжка. Това включва храна, жилища, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и комуникации, развлечения и отдих. Спрямо предходното тримесечие разходите за поддръжка се увеличават с 34 лева. А от началото на годината достигнаха 56 лева, припомниха от КНСБ.

„С други думи, минималната работна заплата е далеч от екзистенционния минимум. В същото време половин милион работещи българи разчитат на този доход всеки месец“, се казва в съобщението.
Затова КНСБ настоява за последователно увеличение на минималната работна заплата със 17,5% през следващите години. Целта е да се наваксат заплатите за поддръжка през 2025 г. при даден темп на растеж и дори да се надминат през 2026 г. Постигането на това ниво на заплатите ще помогне за ограничаване на дела на „нископлатените работници“ и „работещите бедни“. Групата на нископлатените работници в момента включва около 800 000 българи.

Ако предложенията на КНСБ бъдат изпълнени, то през 2025 г. брутната минимална работна заплата ще възлиза на 1239 лева. Това ще е 50 процента от средната работна заплата, която при запазване на сегашното ниво на растеж за година ще достигне 2462 лева за 4 години.

Източник: София

Source