Маркировката на наскоро обновения участък от магистрала „Тракия“ е неадекватна.

ECTS инспектира ремонтирания участък от магистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора, който беше въведен в експлоатация на 16 юли.

Оказа се, че пътната маркировка не отговаря на минималните изисквания за отразяване. Проучване на OTDR показа, че RL е 262 миликанала за нощна видимост, изисквайки минимум 300 миникандела. Също така беше установено, че разделителните линии между пътните ленти са изпълнени с шумна маркировка, въпреки че Правило № 2 относно пътната сигнализация, член 20А, изрично гласи, че само крайните линии могат да бъдат запълнени с шумни маркировки.

По време на визуална проверка експертите бяха с впечатлението, че на някои места износващото покритие е с дебелина около 1 см, с минимално изискване от 4 до 6 см.

Припомняме, че през последните месеци ECTS многократно настояваше да замени маркировката на участъка от 160 км до Чирпан, тъй като не отговаря на изискванията. Докато това се случи.

Неподходящата маркировка между 160 км и Чирпан и маркировката между Чирпан и Стара Загора, стартирана в петък, са направени от същата машина, защото на самите маркировки се виждат много специфични образувания. И може би това отговаря на въпроса за минималното спазване на нормативната уредба.

ЕСПЧ настоява да замени маркировката и в двата раздела с маркировка, която отговаря на изискванията.

Source