Малкият бизнес има няколко дни, за да избере нов доставчик на електроенергия


Министерството на енергетиката предупреди в сряда, че преди крайния срок за малките компании, които досега са използвали електроенергия от регулирания пазар, остава да избере нов доставчик на електроенергия от свободния пазар. Агенцията е издала подробни насоки за това какво да правят за небитовите потребители, от които се изисква да влязат на свободния пазар съгласно Закона за енергетиката от 1 юли 2021 г.

На този ден изтича гратисният период за тези потребители да напуснат пазара, където държавата определя цените на електроенергията. Целта е да се свие регулираният пазар, както се изисква от ЕС за подкрепа на енергийните реформи. По принцип крайният срок беше октомври 2020 г., но за неориентираните крайният срок беше до края на юни. Това обаче все още е по-голямата част от елементите, обхванати от задължението. Трите комунални услуги, които са държавни доставчици и на практика губят клиенти чрез предаване, са провели поредица от кампании както миналата, така и тази година, но все още само около една четвърт от компаниите, които избират нов доставчик, са го направили.

Някои дори не знаят, че трябва да изберат нов доставчик. Други смятат, че ако не направят това и бъдат предадени на доставчик от последна инстанция с много по-високи цени на електроенергията, това няма да бъде фатално, тъй като потреблението им е ниско. Но по стар български обичай те оставят решението си до последния момент и вярват, че има време до края на юни.

Всъщност те трябва да изберат нов доставчик до 10 юни 2021 г., ако искат да спазят крайния срок от 1 юли, за да навлязат на либерализирания пазар. Ако го направят след тази дата, договорът им ще влезе в сила на 1 август, тъй като административната процедура за смяна на доставчика предвижда подаване на заявления до 10-то число на месеца, предхождащ влизането в сила на договора с него. Причината е, че съответната комунална компания трябва да предупреди мрежовите оператори, че даден клиент вече не му принадлежи и административните подробности трябва да бъдат уредени. Важно изискване е потребителят да е платил всички сметки на стария доставчик, припомня енергийното министерство.

Ако компаниите все още не изберат нов доставчик, няма да останат без електричество. Те просто ще продължат да се доставят от сегашния им доставчик – ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-Про, но като доставчик от последна инстанция и на много по-високи цени от тези, които са не само на регулирания, но и на свободния пазар.

Досега, по време на изтичащия преходен период, неизбрани клиенти на свободен търговец са получавали доставки от настоящия си доставчик на стандартни договорни цени, които всъщност са били близки и в някои случаи по-ниски от цените на енергийния регулатор. Например опитите на EVN да удължат живота на стандартните договори след 1 юли 2021 г. се натъкнаха на аргумент, че по този начин компаниите никога няма да напуснат пазара, който сега е оставен само за домакинствата.

Министерството на енергетиката обяснява, че компаниите, които все още не са избрали своя нов доставчик, могат да разберат кои са лицензираните търговци на електроенергия в специален регистър на Комисията за регулиране на енергията и водите (КЕВР), а техните предложения могат да бъдат сравнени със специално разработен регулатор . платформа. Клиентите, които трябва да направят поръчка за избор на доставчик, вероятно вече закъсняват да направят поръчка, за да спазят крайния срок за заявка за промяна на доставчика.

На платформата EWRC, една компания може да заложи на потреблението и профила си и да получи рейтинг с най-изгодните оферти за нея. Ако се установи на някой от тях, той може да остане във връзка и да изчака доставчикът да се свърже с него, за да започне процедурата. „Важно е да запомните, че на платформата се зареждат само стандартните условия на доставчици и в пряка връзка с тях те могат да предложат по-благоприятни условия в съответствие със спецификата на потреблението на клиента“, обяснява енергийният отдел.

„Когато избира доставчик, всеки потребител първо разглежда цената, но това е само едно от условията на договора. Обикновено тези, които предлагат най-ниска цена, включват в своите клаузи клаузи, че цената е валидна към момента и търговецът има право да я промени едностранно веднъж или два пъти в рамките на договора… Когато има такъв момент, потребителят е в много неблагоприятно положение. Купувачите не трябва да се заблуждават и да гледат само на ниската цена, но и да обръщат внимание на договора като цяло “, предупреждава той.

Насоките напомнят, че клиентите действително могат да сменят доставчиците всеки месец, но е възможно някои доставчици да имат договорни санкции за предсрочно прекратяване.

Source