Лукойл Нефтохим преминава на платена основа и ще плаща данък върху доходите„Лукойл Нефтохим“ вече работи на платена основа, така че рафинерията ще реализира печалба и ще плаща корпоративен данък.

Проверката на трансферните цени на НАП, при която рафинерията работеше доскоро, все още не е завършена.

Лукойл Нефтохим Бургас променя с обратна сила своя бизнес модел – от 1 януари тази година централата ще премине на платена основа. Това се доказва от финансовите отчети на компанията за 2020 г.

С решението на Lukoil Group от 29 декември 2020 г. е подписан договор за рафиниране с холандския Lukoil Benelux. С негова помощ българската рафинерия ще преработва нефт за производство на горива и масла, а в замяна ще получи награда. Цената се определя въз основа на себестойността плюс надценка. В доклада се посочва, че целта е да се осигури стабилен и стабилен положителен финансов резултат.

Промяната в операциите на „Лукойл Нефтохим“ дойде след години на дискусии между компанията и Националната агенция за приходите относно настоящия модел, който използва т. Нар. Трансферно ценообразуване. В резултат Лукойл Нефтохим не е реализирал печалба от години.

В началото на юни стана ясно, че НАП е започнало преглед на Лукойл във връзка с трансферни цени. В интервю за уебсайта на Дневник в петък финансовият министър Асен Василев заяви, че това не е краят, защото е трудно – необходимо е да се проучат многобройни документи и да се обменя информация с данъчните власти на други държави.

В доклада за 2020 г. се казва, че новият бизнес модел ще генерира печалба и ще плаща корпоративен данък. Това обаче ще се случи, след като предишните загуби бъдат компенсирани. И миналата година заводът показа впечатляващ отрицателен финансов резултат. Обявена е загуба от 508 милиона лева.

Обяснението за това се крие в последиците от кризата, причинена от пандемията, и нейното въздействие върху пазара на горива. Поради намаляване на потреблението, заводът е намалил дейността си няколко пъти, това се вижда от доклада. Миналата година приходите са били 2,9 млрд. Лева, а през 2019 г. – 6,3 млрд.

От доклада също става ясно, че натрупаната загуба на Лукойл Нефтохим ще бъде намалена с повече от 530 милиона в резултат на два ревизионни акта от 2016 и 2017 година.

Source