Легендарните Централни зали се превърнаха в хипермаркет на тази страхотна верига.

Централните зали в София ще бъдат превърнати в голям верижен хипермаркет с хранителни продукти. Това стана известно по време на заседание на Специализирания експертен съвет за защита на недвижимите културни ценности към Министерството на културата, пише вестник “Телеграф”.

Проектът трябва да бъде одобрен, тъй като залите са паметник на културата. Следователно реконструкцията на интериора е разрешена само там, където ще има голям супермаркет, а екстериорът на сградата ще бъде запазен.

Проект
Проектът също така предвижда запазване на отделни щандове за търговия с определени стоки като риба и хляб. Това може да се направи в двете странични сгради на сградата. Той има три кораба, централният от които е най-силно изразен по височина и ширина. Той ще бъде превърнат в супермаркет, а в средата му се планира възстановяване на оригиналния фонтан.

За това са използвани рисунките на бившия дизайнер на залите, арка. Наум Торбов. Идеята е фонтанът да стане център на цялата интериорна композиция. Такова изискване беше предложено от експертния съвет по време на предишното разглеждане на предложението за реконструкция на залите, което инвеститорът Kaufland е изпълнил.

Предвижда се също да се запазят археологическите слоеве под сградата и евентуално да се проучат допълнително.

Националният институт за недвижимо културно наследство също препоръча координиране на проекта. Оттам обаче те посочиха, че тя формално запазва търговската функция на сградата, но променя автентичността си в затворен пазар за различни търговци.

История
Централните зали на София са една от емблематичните сгради в София. Построена в периода 1909 – 1911г. По проект на архитект. Наум Торбов. Самата идея за изграждане на покрит пазар в столицата се появява в края на 19 век.

През 1955 г. залите са обявени за паметник на културата с национално значение.

Source