Къде е България на ценовата карта: храна, облекло, напитки, условия на живот

Проучването на Евростат показва как цените на хляба и зърнените култури се различават в ЕС.

През 2020 г. разликата в цените на хляба и зърнените култури между „най -скъпите“ и „най -евтините“ страни от ЕС беше около два пъти и половина, както съобщи в петък Статистическата служба на ЕС Евростат.

Когато се сравняват равнищата на цените със среден ценови индекс на ЕС от 100, резултатите показват, че цените на хляба и зърнените култури през отчетната година са най -високите в Дания (с ценови индекс 153) *, следвана от Австрия (135). , Люксембург, Финландия и Швеция (и трите 127).

Обратно, нивото на цените на хляба и зърнените култури е най -ниското в Румъния (индекс на ценовото ниво 56), следван от България (67) и Полша (70).


Нива на потребителски цени за хляб и зърнени храни от страните от ЕС за 2020 г.

Какво ще кажете за други основни продукти

Що се отнася до храните като цяло, според базата на ЕС 100, най -скъпите в Швейцария (включени в рейтинга, но не и сред участващите страни) – 168,2, Дания – 128,9, Люксембург 126,7, Австрия 126.

През 2020 г. хранителните продукти бяха най -евтините в Румъния, Полша и България, с индекси в сравнение с изходното ниво – съответно 65,3, 66,9 и 79,6.

Алкохолни напитки и тютюн: с индекс на ЕС 100, Норвегия (класирана, но не членка) е начело с 219, Ирландия (187) над средното за ЕС, Финландия (158). По -долу е България с цени за тези две групи продукти, започващи от 60,8. Унгария достига 69,4.

Кой е най -добър в това

С цената на къща в България тя отново е най -евтината – в сравнение с базовите 100 за ЕС, показателят е 37,8. Следват Полша (38,4), Румъния (42,7), Хърватия (44,5). Швейцария (193,6), Ирландия (177,7), Люксембург (170,1), Дания (160,7) са начело на високи цени.

Цените на мебелите в България отново са най -ниските (55.2) и най -високите в Люксембург (129.4).

За дрехи и обувки също. Резултатът на България спрямо средния за ЕС (100) е 75,6. Най -скъпото облекло в Дания (130,9).

В областта на транспортните услуги ситуацията се повтаря в най-ниския диапазон от стойности- в сравнение със средния за ЕС (100), в България този показател е 50,6. най -високи са страните от Северна Европа, Норвегия и Исландия (по 166,3 всяка), Швеция (157,5).

В комуникационния сектор обаче Румъния (45.9) изпреварва България на най -ниските цени. И не само Румъния, но и Полша (48), Литва (74,3), Латвия (77,2), а след това и България (79,7). Като изключим Норвегия (180.1), Гърция е най -скъпата в ЕС (173), следвана от Белгия (170.9).

Ресторанти и хотели. Тук може би най -ниските цени в България (46,4) и най -високите в Швейцария (169) не са изненадващи.

Лични автомобили. В тази категория не са най -евтините автомобили в България, а в Полша (80.2). Изненадващо, може би страната ни (87) се доближава до средната стойност за ЕС. Унгария (81.7), Словакия (82.2), Чехия (85.1), Кипър и Естония (по 85.5), Румъния (85.8) също ни изпреварват при по -ниски цени на автомобилите. Най -скъпите автомобили са в Дания (137,3).

Не на последно място, култура и забавление. В този сектор, както и в предишната категория, се изкачваме до средното ниво. Унгария (61,3) е най -евтина, следвана от Полша (62,7), Румъния (64,3) и България (65,4). Швейцария (151.9), Норвегия (146.6), Дания (140.9) са начело.

* Индексите на цените (в скоби) сравняват ценовите нива в страните със средния за Европейския съюз. Ако индексът на ценовото ниво на дадена държава е над 100 (средно за ЕС), съответната държава е сравнително скъпа в сравнение със средната за ЕС, а ако индексът на ценовото ниво е под 100, тогава страната е сравнително евтина. В сравнение със средния за ЕС.

Source