Куриерите на Еконт започват да се занимават с парични преводи

Според изявление на Централната банка Управителният съвет на Българската народна банка е издал лиценз на Еконт Финанс Сървисиз да работи като компания за електронни пари. Досега компанията беше известна само като един от лидерите в куриерските услуги у нас.

Издаденият лиценз дава право на Еконт да извършва кредитни преводи, включително поръчки за периодични преводи.

БНБ подчертава, че компанията е предоставила цялата необходима информация и документи, както и условията за издаване на лиценз по чл. 10 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Компанията отговаря на изискванията за издаване на лицензи и разрешителни и ще бъде вписана в регистъра на операторите на платежни системи с окончателността на сетълмента, каза банковият регулатор.

В допълнение към куриерските услуги, досега Еконт предоставя пощенски и спедиторски услуги, както и международни доставки. Преди няколко години Еконт преименува своята мрежа за автоматични пощенски станции (APS) под марката Econtomat.

Source