Криза за всички, но някои са се възползвали от нея

За някои бизнеси турбуленцията продължи само няколко месеца.

Много бизнеси през 2020 г. бяха засегнати от кризата, която предизвика пандемията, но има и такива, които се възползваха от нея. Други изпитаха турбуленция – тя намаля рязко в началото, но успя да се прояви преди края на годината и преди здравните аспекти на кризата да приключат.

Финансовият и реалният сектор обикновено преминават през подобни периоди по различни начини, но през 2020 г. банки и застрахователи не бяха пощадени и те. От началото на годината до края на третото тримесечие банките в България например са реализирали печалба от 702 милиона лева, но през същия период на миналата година тя възлиза на 1,270 милиарда лева, т.е. спадът е почти 45%. Това се дължи на по-високите загуби от обезценка, които почти са се удвоили в сравнение с миналата година.

Но другите им източници на доходи също се свиват – приходи от лихви, такси и комисиони, макар и под 10% годишно. По-конкретно, банковите такси през 2020 г. са се увеличили с около 25% спрямо същия период на миналата година и ако това продължи, финансовите институции вероятно ще продължат да ги вдигат през 2021 г.

За застрахователите 2019 г. беше най-добрата им година след световната финансова криза, но случилото се през 2020 г. заличава постигнатото. Те също имат положителен финансов резултат като цяло – 244 милиона лева премии от общо застраховане до края на третото тримесечие. Спадът спрямо миналата година обаче е около 1,5%. През второто тримесечие и през първата половина на годината този спад е малко по-голям – около 3%. Ако обаче сривът в продажбите на автомобили продължи дълго време и се свежда до амортизация на активи, в които застрахователите инвестират – акции, недвижими имоти, облигации,

2021 май

много по-трудно

за тях от 2020г

В реалния сектор на икономиката въздействието на кризата зависи от много причини. Промишленост и добив например, те също реагираха по различен начин по време на развитието на пандемията, тъй като оборотът им не беше пряко свързан с ограничения, наложени от социално дистанциране, работа от дома и затваряне на обществени места.

например автоматизирана индустрия много важно за България, тъй като оборотът й е около 11% от брутния вътрешен продукт на страната. Тя обаче беше една от първите, които претърпяха сериозен спад, тъй като продажбите на нови автомобили буквално спряха след обявяването на извънредното положение през март. В резултат на това големите световни производители масово отказваха поръчки за резервни части, а у нас дори имаше временно затваряне на цели фабрики.

През април производителите на авточасти у нас регистрират 70% спад в оборота спрямо април 2019 г., а през май – с 27%.

От юни

революция на тези

производители

издигам се

с 20% спрямо миналата година. Обяснението се крие в променената логистика на доставките и във факта, че след затварянето на границата през март много световни производители на автомобили предпочитат по-близки дестинации за доставка на резервни части, вместо да ги купуват в Далечния изток. От лятото автомобилната индустрия у нас е практически най-силна по отношение на наемането на работна ръка и, по всяка вероятност, когато се публикуват годишните данни, ще се окаже, че е имало малък или никакъв спад на годишна база.

Разбира се, минна индустрия зад него кола с известно закъснение. През първото тримесечие на 2020 г. страната ни продължи да наблюдава годишно нарастване на производството на стомана, но през второто тримесечие вече имаше 45% спад, базиран на не толкова добра 2019 година. В края на третото тримесечие През 2020 г. спадът вече възлиза на 83,1%.

Очаква се 2021 г. да бъде още по-сурова, тъй като защитните мерки, приети от Европейския съюз в края на 2018 г. за европейските производители на стомана, изтичат в края на първата половина на годината. След това Съединените щати наложиха защитни мита и други мерки върху вноса на стомана от Китай, в резултат на което огромни количества стомана от Далечния изток бяха изхвърлени на европейския пазар на дъмпингови цени. Положението е още по-лошо сега: 22 милиона тона затворени съоръжения и 80 000 работни места в стоманодобивната индустрия са съкратени в разгара на пандемията на ЕС.

IN цветна металургия нещата са много по-добри. Там

производство

почти го нямаше

засегнати

и между януари и септември 2020 г. има лек спад от половин процент в сравнение със същите девет месеца на 2019 г. На практика България продължава да бъде седмият производител на цветни метали в ЕС през 2020 г., а по отношение на производството медта, цинкът и оловото постоянно представляват 12-15% от цялото европейско производство. Той също така представлява 15% от българския износ. Предизвикателствата, пред които е изправена цветната металургия, са от доста дългосрочен характер и са свързани със „зеления курс“ и защитата от внос от трети страни.

Кризата обаче има най-голямо влияние върху индустрията за отдих – туризъм, транспорт, културни и спортни събития, както и върху всичко, което е пряко или косвено свързано с тях.

Въздушен транспорт например в България през второто тримесечие обемът на работата е намалял с 64,1% в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Този срив се дължи единствено на спирането на пътуванията през третото тримесечие. Въздушният транспорт донякъде се е възстановил и се е увеличил с 24,9%, но като цяло дейността му през 2020 г. намалява.

Дейности туроператори и туристически агенции той буквално се срина през второто тримесечие – спад от 94,6% на годишна база. И през първото тримесечие имаше голям спад – 25,6%. Най-вероятно това се дължи на факта, че от самото начало на пандемията хората започнаха да отменят планирани и дори платени почивки и пътувания и да искат парите си обратно. През третото тримесечие годишният спад е 70,3%.

Продукция на филми и телевизионни предавания, звукозаписи, радио- и телевизионни дейности и публикуване също са намалели почти от началото на пандемията. Например, радио- и телевизионната активност е намаляла със 17,6% на годишна база, издателската дейност е намаляла с 18,9% и

производство

във филми и по телевизията

излъчвания

– с 52 процента,

най-вероятно тези или подобни числа ще останат за цялата година. Рекламни и маркетингови дейности значително намали оборота през второто тримесечие – с 30,4% на годишна база. През третото тримесечие спадът вече е само 11,2% в сравнение с миналата година.

Въпреки че значително намаляват оборота на набор от професионални услуги, предназначени за фирми или физически лица – правни услуги, счетоводство, данъчни консултации, архитектурни и инженерни услуги, консултации с персонал и т.н. Оборотът им обаче намалява с почти същия процент като през 2019 г.

Разбира се, има дейности, които са се възползвали – доброволно или неволно – от тази ситуация и те ще нараснат през 2020 г. Дали това е довело до увеличаване на приходите ще стане известно през следващата година, но поне не още. пощенски и куриерски услуги те не изпитват никаква криза. През първото тримесечие ръстът на оборота им спрямо първото тримесечие на 2019 г. е 12,5%, през второто – 21,6%, а през третото – 19,4%.

В ИТ и телекомуникациите ситуацията е същата и дори по-добра. Телекомуникационни оператори

може би

похвала с

постоянно

нараства

растеж

революция

– съответно 6.8, 11.8 и 19.7% за първото, второто и третото тримесечие. През второто тримесечие ИТ секторът отбелязва най-голям ръст на годишна база, но така или иначе тази индустрия изпраща 2020 г. с по-добри резултати от 2019 г.

Source