Кризата с Covida засегна финансовите резултати на общинските компании през 2020 г.

БОБСТ 14:22:31 20-07-2021
GI1421BO.038
Столична община – общински фирми – финансови резултати

Кризата с Covida засегна финансовите резултати на общинските компании през 2020 г.

София, 20 юли / София Господинова, БТА /
Столичният общински съвет / СОС / ще разгледа доклад за резултатите от дейността на общинските фирми за 2020 г. на предстоящото си заседание на 22 юли, съобщиха от съвета.
През изминалия месец всички 56 компании, включително 38 болници, отчетоха своите финансови резултати пред специална комисия, съставена от общински съветници от различни политически групи. Тя прегледа годишните доклади за 2020 г. и бизнес плановете за 2021 г. Целта на общинските фирми е да предлагат на гражданите висококачествени и добри услуги, като същевременно поддържат стабилно финансово състояние.
Във връзка с въвеждането през март 2020 г. на извънредно положение в България поради COVID-19, въведените ограничителни мерки оказаха значително въздействие върху стопанските субекти. Въпреки действията, предприети от държавата и Столичната община за защита на гражданите и бизнеса, здравната криза се отрази значително на дейността и финансовите резултати на фирмите.
Наемателите на парцели, собственост на общински фирми, бяха напълно или частично освободени от плащане на наем с решението на Държавния комитет, което се отрази негативно на доходите на предприятията. Независимо от това общинските дружества с ясна концепция за действие в тази ситуация са запазили стабилно финансово състояние, а някои са преразгледали задълженията си към кредиторите.
През 2020 г. здравната криза най-силно удари транспортните компании, като отчете над 60% спад в приходите по време на периоди на изолация и строги антиепидемични мерки.
Общият спад в приходите на транспортните компании през 2020 г. е 40% поради намалените продажби на транспортни документи, липсата на приходи от платено паркиране през някои месеци от годината и ползите за наемателите, въведени във връзка с кризата.
Въпреки обективните трудности през изминалата година повечето общински лечебни заведения успяха да се справят с проблемите с подкрепата на Столичната община. След като беше отпуснато допълнително финансиране за диагностика и ваксинации срещу COVID-19, някои компании дори отчетоха положителни финансови резултати.
Заемите, предоставени от KA на лечебни заведения, са използвани за инвестиране в модерно медицинско оборудване, отговарящо на съвременните изисквания за диагностика и лечение на пациенти, съобщава SOC.

/ GI /

Source