Кризата на заетостта продължава да ескалира през септември :: Investor.bg

Снимка: Т. Нараян / Bloomberg

Удари коронарна криза пазарът на труда у нас се очаква да нарасне през летните месеци. Това ясно се вижда от статистиката на заетостта през третото тримесечие на годината, която съвпада с лятната ваканция и традиционно неактивния пазар за търсене и наемане на човешки ресурси.

От предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) се вижда, че броят на служителите до края на септември 2020 г. продължава да намалява годишно. Най -силно засегнатите райони са индустрията на хотелиерството и ресторантьорството, както и производствената индустрия – сектори, които са блокирани от правителствените мерки за борба с разпространението на коронавируса.

В края на септември служители годишно относно трудовите и служебните правоотношения са намалели с 63,2 хил., или 2,7%. Най -значителен е спадът в показателите за икономическа дейност „Хотели и ресторанти” – с 25,8 хил., „Производство” – с 24,9 хил., „Търговия; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети “- с 8,8 хиляди рубли.

Обяснително, поради пандемията и спешната нужда от кадри в системата на здравеопазването, най -голям ръст на заетостта се наблюдава в сферата на „здравето на хората и социалната работа“ – от 7,4 хиляди души. Ръст има и в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- от 6,4 хиляди души.

В процентно изражение най -голям спад се наблюдава в следните области: „Хотели и ресторанти“ – с 21.9%, „Производство“ – с 5%и „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%. Най -голямо увеличение на служителите е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- с 6,8%.

На тримесечна база в края на септември служителите бяха леко наети се увеличи – с 9,2 хиляди, или 0,4%, до 2,25 милиона рубли.

Спрямо края на второто тримесечие на годината се наблюдава ръст на заетостта в сферите на икономическата дейност: „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ – по 2,4%, както и „Образование“ и „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации “- с 1,6%.

Същевременно е регистриран спад в броя на заетите в областите „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ – с 1,5%, както и в областите „Транзакции с недвижими имоти“ – с 1,0%.

По отношение на икономическата активност най -голям дял от заетите се пада върху видовете дейности „Производство” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 20,9 и 17,1%.

Предварителни данни на НСИ за средна месечна заплата възходящата тенденция се отчита за третото тримесечие. През юли-септември средната месечна работна заплата е 1373 лв. И се увеличава с 2.7% спрямо второто тримесечие.

Средната брутна заплата през юли 2020 г. е 1387 лева, през август – 1335 лева и през септември – 1397 лева.

Видовете икономически дейности, при които е отбелязан най -голям ръст, са хотелиерство и ресторантьорство – с 37,6%, правителство – с 16,2%и култура, спорт и развлечения – с 14,9%. Най -значително намаление на заплатите е регистрирано за вида икономическа дейност „Финансови и осигурителни дейности“ – със 7.9%.

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата се е увеличила с 9.9% на годишна база. Най -голям ръст има икономическата дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 24,1%, „Публична администрация“ – с 20,2%и „Образование“ – с 14,7%.

Стопанска дейност с най -високата средна месечна заплата служители по трудови и обслужващи правоотношения през юли-септември: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; телекомуникации ”- 3 208 лева,„ Финансови и застрахователни дейности ”- 2 106 лева,„ Производство и разпределение на електроенергия, топлинна енергия и газообразни горива ”- 2 097 лева.

Най -ниско платени са заетите в икономически дейности: „Хотели и ресторанти“ – 890 лв., „Други дейности“ – 931 лв., „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ – 989 лв.

В сравнение със същия период на миналата година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в публичния сектор се е увеличила с 12,7%, а в частния сектор – с 9 на сто.

Source