Край Пловдив се убиват животни заради огнище на АЧС!

©

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в животновъдна ферма в село Радиново, Пловдивска област.

През 2021 г. огнището ще бъде второто сред промишлените свине и петото сред домашните свине. От началото на тази година са установени две огнища в стадата от породата източнобалкански свине.

Когато се установи огнището, във фермата има около 180 прасета. БАБХ е предприела мерки за ликвидиране на огнището в съответствие с европейските и национални разпоредби и Плана за извънредни ситуации при АЧС. Хуманното умъртвяване на животни и изхвърляне на трупове са неизбежни.

Създадени са забранени зони: 3-километрова защитена зона, която обхваща земите в община Марица на селата Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил и Царацово; и 10 км наблюдение, което включва селата Строево и Труд от община Марица, Пловдив, Пловдив, с. Златитрап, Оризари и Кадиево в община Родопи и в община Стамболийски – гр. Стамболийски и с. на Йоаким Груево. В свиневъдни обекти, разположени в 3- и 10-километрови зони, ще се извършват клинични прегледи и лабораторно наблюдение.

БАБХ напомня на земеделските производители да спазват насоките за превенция на болестите. Всички случаи на болни и умрели прасета трябва да бъдат докладвани незабавно. Експерти от Агенцията по храните, съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, трябва да проведат епизоотично проучване, за да установят потенциалния източник на инфекция и как животните са заразени във фермата.

Source