Коронавирус в България: 7,2% от хоспитализираните през септември са били ваксинирани – България

Българският авиационен сектор се оказа неспособен да компенсира отрицателното въздействие на рязкото намаляване на полетите поради кризата Covid-19. Това се случи, след като условията за финансиране бяха променени между първо и второ четене на актуализираната версия на държавния бюджет без официално съгласие с представители на индустрията, съобщи Асоциацията на българската авиационна индустрия (ABAI).

© ABAI

Съгласно промяната, средствата, предвидени в бюджета в размер на 60 милиона лева, могат да бъдат предоставени за покриване на държавни задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен лизинг на самолети, които изтичат на 31 декември 2019 г. ABAI ще остави повечето от българските въздушни превозвачи извън обхвата на помощта, тъй като проблемите за сектора възникнаха след началото на 2020 г., поради нарастването на пандемията.

„Интересите на лобиране са ясни от взетото решение, за нас е неприемливо да насочваме разпределените средства за изплащане на предишни задължения към 31 декември 2019 г., тъй като по това време ефектът от пандемията все още не се е проявил“, обясни Българската авиационна асоциация, индустрия.

Source