Конференция за бъдещето на Европа се свиква за първото си пленарно заседание – Новини

NF 17:01:31 19-06-2021
PA1700NF.012
Конференция ЕС – ЕП

Конференция за бъдещето на Европа
върви първи
пленум

Страсбург, 19 юни / БТА /
Днес в Страсбург се състоя първото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа, съобщава пресслужбата.
Европейски парламент.
Днешното пленарно заседание бележи друг важен момент за конференцията – безпрецедентен, открит и приобщаващ израз на европейската демокрация.
След встъпителните изявления на съпредседателите на Изпълнителния съвет представители на участващите държави, вкл. гражданите обсъдиха целта на конференцията и очакванията, свързани с нея, включително европейски граждански групи, национални групи и събития и многоезична дигитална платформа. Съпредседателите приветстваха и „Лисабонското събитие за европейските граждани“, което ще се проведе на 17 юни в Португалия.
Втората част беше посветена на въпроси с преобладаващ процедурен характер, включително планиране на пленарните сесии на Конференцията, европейските граждански групи и събитието на европейските граждани.

/ PA /

Source