Конституционният съд решава дали да разгледа въпроса на Янака Стоилов за отстраняването на Гешев от длъжност

Христо Иванов вече представи проект на

прекратяване на правомощията на SJSC, което

обаче прехвърляне

Днес 12 конституционни съдии ще решат дали да разрешат разглеждането на въпроса за професор Янака Стоилов, дали министърът на правосъдието може да поиска освобождаването на трима големи съдебни фигури – председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и прокурорът Общ. …

Ако Конституционният съд го позволи, докладчик ще бъде Филип Димитров, а съдиите ще назначат институции и учени по право, които ще представят становищата си. Срокът за вземане на решение от съда не е ограничен.

Въпросът възникна, след като в средата на юли министърът на правосъдието се обърна към Висшия съдебен съвет с искане за откриване на процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

Причината е сигналът на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, подаден на 14 юли срещу прокурор №1.

След бурна 7-часова дискусия пленумът на ВАС реши, че няма причина да се открива процедурата за предсрочното освобождаване на Гешев. Искът е обявен за недопустим и оставен без разглеждане по същество.

Аргументът на мнозинството беше, че конституцията не предвижда, че министърът на правосъдието има право да поиска освобождаването на главния прокурор.

Според основния закон той може да предлага назначаване, повишаване, понижаване, преместване и уволнение на съдии, прокурори и следователи. Трите големи обаче не се споменават никъде.

Други членове на ВСС твърдят, че процедурата за отстраняване на главния прокурор от длъжност е отражение на процедурата за назначаването му. Министърът има право да издигне кандидат за тази длъжност, дори ако все още никой не го е направил, тоест има право да поиска уволнение.

Премахването на трите основни се регулира от Конституцията и Закона за съдебната система.

В него се казва, че предложението за предсрочно освобождаване на главния прокурор за период от 7 години,

направя всичко възможно

малко три

Членове

Прокуратура

колеж

ВСС. Съветът няма срок за вземане на решение.

Основанията, на които може да се наложи отстраняването му, са навършване на 65 -годишна възраст, оставка, възможност да изпълнява задълженията си повече от година и влязла в сила присъда. Други сериозни нарушения или системно неизпълнение на служебни задължения, както и действия, увреждащи престижа на съдебната власт, без да се посочват конкретни обстоятелства. Възможно е обаче поради такива причини персоналът да се обърне към Етичния кодекс на Мирните съдии.

Дали има някое от тези основания за започване на процедурата за изключване, трябва да се реши от пленарната зала на ВСС. Състои се от 25 души, включително трима големи, които са там по право. 11 се избират от съдебната власт, а 11 от парламента с квалифицирано мнозинство.

Законът не казва колко дълго персоналът може да обработва сигнала. Според конституционалистите са необходими поне четири срещи, вероятно защото са необходими за издигане на кандидати. След това решете дали има нарушение или не.

Когато фондацията бъде създадена, съветът изпраща предложението до президента. Той трябва да бъде подкрепен от минимум 17 членове, тъй като те са необходими при изборите. Държавният глава може да откаже постановлението веднъж, трябва да го подпише отново.

Освобождаването на главния прокурор зависи от ВСС. През 2006 г. законодателите измениха конституцията, така че една четвърт от законодателите, с мнозинство от две трети, предложиха да се освободят трите основни законодателни органа. Но само в случаите на осъждане и накърняване на престижа на съдебната власт. Този текст обаче бързо беше отменен от Конституционния съд, като заяви, че подобна промяна трябва да бъде приета от Великото народно събрание, а не от обикновените лица.

Всички промени в конституцията относно главния прокурор и мястото на отговорност в съдебната система,

преминава през

Страхотни хора

среща

Политици, които са на мнение, че прокуратурата трябва да напусне съдебната власт, “не могат” да обяснят това.

По -лесен начин е да се смени ВСС, което може да стане с промяна в Закона за съдебната система и прекратяване на щатното разписание. Това вече беше направено преди повече от 20 години, когато законът беше изменен във ВАС, така че Бойко Рашков не беше избран за главен прокурор.

Настоящият съвет, чийто мандат изтича на 3 октомври догодина, избра Иван Гешев с почти абсолютно мнозинство след 10-часово изслушване през ноември 2019 г. И два пъти, защото за първи път президентът отказа да подпише указа. Само четирима бяха против.

След година и половина би било несериозно, ако персоналът поиска изваждането на избрания. Христо Иванов вече внесе законопроект за изменение на закона, според който персоналът трябва да продължи да работи като мирови съдии. В обяснителната бележка се посочва, че това изисква предсрочно прекратяване на правомощията на тази ВСС и избор на нова в рамките на два месеца. Дори ако предложението бъде прието, което изглежда почти невъзможно, не е ясно как парламентът би могъл да обедини около 11 адвокати, които да бъдат избрани с квалифицирано мнозинство.

Source