Компаниите в България със спад в продажбите през септември се увеличиха :: Investor.bg

Снимка: Архив на Ройтерс

28,1% от нефинансовите предприятия в България посочват, че са имали намаление на приходите от продажба на стоки или услуги през септември 2021 г. спрямо предходния месец. Това сочат данните, публикувани днес от Националния статистически институт.

През август този отговор посочиха 26,6%. от компаниите, спад от 1,5 процентни пункта. Макар че разликата не изглежда значителна, тя все пак отразява състоянието на нефинансовия сектор в навечерието на нова вълна от коронавирус и новите ограничения, които тя води.

Според НСИ през септември 2021 г. 54,5% са посочили, че приходите от продажби са непроменени, а 17,1% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през септември 2020 г., 32,2% от нефинансовите предприятия отбелязват спад в приходите от продажби спрямо предходния месец, 49,5% – без промяна и 17,8% – ръст.

Разпределението по видове стопанска дейност показва, че през деветия месец на годината 44,7% от предприятията в направление „Култура, спорт и развлечения, ремонт на стоки за бита и други дейности” регистрират намаление на приходите от продажба на стоки или услуги. , следвани от предприятията от типа “Търговия, транспорт и обществено хранене” – с 29,9%, “Индустрия” – с 28,8%.

Според НСИ през септември 2021 г. по отношение на нает персонал 15% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск” (спрямо 17,1% през септември 2020 г.), следван от „работа от разстояние” с 9,6% (нагоре от 7,8% през септември 2020 г.) и „неплатен отпуск” – 7,6% (от 10% през септември 2020 г.). През септември 2021 г. 7,5% от нефинансовите корпорации започнаха да наемат нови служители (от 7,9% през септември 2020 г.).

Според прогнозите на компаниите за октомври 94,7% от фирмите ще продължат текущата си дейност, 2,1% ще преустановят временно дейността си. Също така 2,1% очакват прекратяване на дейността.

Source