Компаниите в България със спад в продажбите през септември увеличиха News Timely

28.10.2021 г

По данни на НСИ само 17,1% от нефинансовите предприятия отчитат ръст.

28,1% от нефинансовите предприятия в България посочват, че са имали спад в приходите от продажба на стоки или услуги през Септември 2021 г. спрямо предходния месец. Това сочат данните, публикувани днес от Националния статистически институт.

През През август този отговор са дали 26,6% от компаниите, което е с 1,5 процентни пункта по-малко. Макар че разликата не изглежда значителна, тя все пак отразява състоянието на нефинансовия сектор в навечерието на нова вълна от коронавирус и новите ограничения, които тя води.

Според НСИ през Септември През 2021 г. 54,5% са посочили, че приходите от продажби са непроменени, докато 17,1% са регистрирали увеличение. Година по-рано през Септември През 2020 г. 32,2% от нефинансовите предприятия отбелязват спад в приходите от продажби спрямо предходния месец, 49,5% – без промяна и 17,8% – ръст.

Разбивката по икономическа активност показва това през През деветия месец на годината 44,7% от предприятията в направление „Култура, спорт и развлечения, ремонт на стоки за бита и други дейности” регистрират намаление на приходите от продажба на стоки или услуги, следвани от предприятията в направление на „Търговия. , транспорт и ресторантьорство” – от 29,9%, и “Индустрия” – от 28,8%.

Според НСИ през Септември По отношение на персонала, през 2021 г. 15% от нефинансовите корпорации са предприели стъпки за вземане на „платен отпуск“ (от 17,1% за Септември 2020 г.), следван от „дистанционна работа“ – 9,6% (при 7,8% за Септември 2020 г.), както и „неплатен отпуск“ – 7,6% (срещу 10% за Септември 2020 г.). Наемете нов персонал през Септември През 2021 г. 7,5% от нефинансовите предприятия (от 7,9% за Септември 2020 г.).

Прогнози търговско дружество към октомври 94,7% ще продължат текущата си дейност, 2,1% ще преустановят временно дейността си. Също така 2,1% очакват прекратяване на дейността.

Source