Коментари – Pfizer изисква одобрение на ваксината за деца на възраст от 5 до 11 години.

C4591001 „Проучване за описване на безопасността, поносимостта, имуногенността и ефикасността на кандидатите за ваксина срещу РНК COVID-19 при здрави индивиди“Оценката на плаваемостта ще бъде допълнително разширена до подгрупа от участници във Фаза 3 на избрани места в Съединените щати, които ще получат трета доза BNT162B2 при 30 μg, или трета и потенциално четвърта доза от прототипа BNT162B2VOC при 30 μg (на базата на BNT162B2S01 на южноафрикански вариант и по -долу наричан BNT162). Друга подгрупа от участници във Фаза 3 ще получи трета, по -ниска доза BNT162B2 – 5 или 10 mcg. “” Тип на изследването: интервенционален (клинично изпитване) Очакван брой участници: 43998 участници Разпределение: рандомизиран Интервенционен модел: едновременно разпределение Маскировка: тройна (участник, болногледач, изследовател) Основна цел: превенция Официално име: Фаза 1/2/3, плацебо контролирано, рандомизирано, сляпо проучване на дозата за оценка на безопасността, поносимостта, имуногенността и ефикасността на кандидатите за ваксината срещу SARS-COV-2 срещу COVID-19 при здрави индивиди
Действително начало на проучването: 29 април 2020 г. Прогнозна дата на завършване: 2 май 2023 г. Очаквана дата на завършване на проучването: 2 май 2023 г.

Source