Коментари – В Гърция са в сила нови силни мерки срещу неваксинираните.

Някъде адвокат, когото познавам, написа, че принуждаването на работодател да използва експериментално обучение е престъпление по член 143 от Наказателния кодекс. Ето текста: Раздел V. Изкуството на принудата. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143, ДВ, бр. 62 от 1999 г.) Всеки, който принуждава друг да направи, пропусне или отложи нещо, противно на неговата воля, използвайки сила, заплахи или злоупотреба със служебно положение – се наказва с лишаване от свобода за срок до шест години. П.П. Фактът, че лекарствата са експериментални (според официалната документация на компанията все още се тестват) е утежняващо обстоятелство. С добър адвокат и справедлив процес работодателят -изнудвач влиза в затвора с ефективна присъда.

Source