Ковеши не одобри Анита Джамалова за упълномощен прокурор

Колегията на Европейската прокуратура отхвърли кандидатурата Анита Джамалова за упълномощен прокурор в България.

Това съобщиха специално за Club Z от люксембургска институция.

Джамалова, която е зам.-председател на Районна прокуратура Перник, не отговаря на всички изисквания на ал.2 на чл.17. Правилник за Европейската прокуратура, казва в решение.

Изисквания:

„От момента на назначаването си до уволнението си европейските делегирани прокурори трябва да бъдат активни членове на прокуратурата или на съдебната власт в съответните държави-членки, които са ги номинирали. Тяхната независимост не трябва да бъде под съмнение и те трябва да имат необходимата квалификация и съответния практически опит в националните си правни системи.”

В същото време той е делегиран прокурор. назначен Ивайло ИлиевТова съобщи институция, ръководена от Лора Ковески. Мандатът му е 5 години и може да бъде удължен.

Така България вече има 9 от 10 делегирани прокурори към Европейската прокуратура. Първата група беше номинирана през февруари 2021 г. По това време обаче агенцията е одобрила само четири.

В края на октомври 2021 г. бяха одобрени четири нови български кандидати. По отношение на Анита Джамалова и Ивайло Илиев, комисията прецени, че има някои неясноти в техните автобиографии или мотивационни писма. Ето как Лора Ковески отговори на въпроса на Club Z от 6 декември 2021 г.

Останалите 8 делегирани прокурори в България вече са одобрени. Анна Алексова, Виктор Тарчев, Станислав Стойков, Елена Попова, Вероника Трифонова, Димитър Беличев, Бойко Калфин и Светлана Шопова-Колева.

Source