КНСБ констатира рязко покачване на цените на основните продукти в сравнение с миналия септември – Бизнес© Лили Тушек

През изминалата година някои основни нужди нараснаха рязко, докато цените се повишиха рязко в други. Това показва собственото проучване на КНСБ за 32 хранителни и нехранителни продукта. Проведено е от 26 август до 1 септември и сравнява стойностите със същия период на миналата година.

Целта на експресното проучване е да представи динамиката на цените в началото на есенния сезон в контекста на извънредна епидемия, отбелязва КНСБ и подчертава, че тя не е представителна. Постоянните търговски обекти са включени в извадката въз основа на резултатите от тримесечното наблюдение на минималната работна заплата. Записват се минималните и максималните цени за една и съща стока за определен период на наблюдение. Получените данни се осредняват на национално ниво. Извадката включваше 27 регионални центъра.

Профсъюзът отбелязва, че заедно с покачването на цените на природния газ, електричеството и отоплението, цените на някои хранителни продукти също се повишават. Дадени са отрасловите организации на производители на хляб, млечни продукти и животновъдство, според които повишаването на цените е неизбежно, тъй като увеличението на цените на енергийните ресурси и транспорта пряко съответства на увеличение на производствените разходи.

КНСБ заключава, че увеличението на цените е свързано със стоки, които имат голям дял в основната потребителска кошница. „В условията на пандемия за домакинствата, особено тези с ограничено потребление, това означава, че семейният бюджет ще бъде фокусиран главно върху храна, домакинство и транспорт, което означава, че цената на перата за други групи ще бъде ограничена. В тези домакинства това ще бъде за по -висока инфлация и реален спад в покупателната способност “, се казва в анализа.

Според изследванията Слънчогледово олио за една година той поскъпва с 43%. Наблюденията показват, че ускореното покачване на цените започна през март в резултат на по -слабата реколта и влиянието на международните борси, които отчетоха рязко покачване на цените на суровото слънчогледово олио. Средната цена на слънчогледовото масло е 3,86 лв., В сравнение с 2,70 лв. През септември 2020 г.

Добруджински хляб е нараснал с 4,2%, докато килограм пшенично брашно се е увеличил със 7,3%. Средната цена за килограм добруджански хляб достига 1,72 лева. В сравнение с 1,65 лв. Преди година. Според анализа на съюза, въпреки прогнозираното възстановяване на производството на пшеница през 2021 г., изкупните цени на пшеницата в България остават относително високи, отразявайки развитието на международните пазари.

Анализът на динамиката на цените на хляба и зърнените храни показва, че за периода юли 2010 г. – юли 2021 г. те са нараснали с 33,4%, докато общото ниво се е увеличило с 19,3%. Ясно е, че цените на хляба бързо изпреварват покачването на общите цени.

Цени за някои зеленчуци отбелязва значителен ръст през годината, според КНСБ. Той отбелязва, че цените на зеленчуците, които са в голямо търсене поради приготвянето на зимни зеленчуци, поскъпват. Цени за:

  • Краставици – 35,8%;
  • Домати – 17,7%;
  • Червен пипер – 23,7%;
  • Зеле – с 18,0%;
  • Моркови – със 17,1%;
  • Картофи – увеличение с 6,2%;
  • Зрял боб – 7,4%.

Ръстът на цените се наблюдава и през плодове… Цената на прасковите е 24,1% годишно, а средната им цена е 3,30 лв. Спрямо 2,66лв. През 2020 г. Най -високите стойности са регистрирани в Добрич – 4,49 лв., Бургас – 4,30 лв., Пловдив – 4,10 лв.

При други хранителни продукти се наблюдават леки възходящи колебания и цените за някои от тях продължават. Има значително покачване на цените на месните продукти. Пиле с 7,5%, за сухи колбаси – с 4%.

Налице е и възходяща тенденция при горивото: масовата част на бензина А -95 се е увеличила с 26,8%, а дизеловото гориво – с 25,4%. Средната цена за литър А-95 и дизелово гориво е 2,27 лева.

От началото на годината минималната работна заплата се е увеличила с 6,6%, но с нарастването на инфлацията в жизненоважните стоки и услуги, този ръст не е достатъчен, за да се поддържа покупателната способност на около 502 000 (23,4%) служители, посочват от профсъюза. …

Според профсъюза се очаква увеличение на броя на хората с ниска енергия поради по-високите цени на тока, отоплението и очакваната вода.

„Нашата прогноза е, че разходите за живот ще продължат да растат, а оттам и заплатите, необходими за поддръжка. В края на годината се очаква заплатите за издръжка на тричленно семейство (2 възрастни + 1 дете) да нараснат с около 4-5%. „Това означава, че всеки от двамата възрастни в това домакинство трябва да получава заплата от най-малко 1300-1350 лева“, заявиха от профсъюза.

Можете да прочетете целия анализ тук.

Source