Кметът на Пловдивска област издаде нова заповед, с която заплаши със санкции за непокорните!

©

Кметът на Община Кричим Атанас Калчев издаде заповеди на местно ниво в съответствие със заповед на министъра на здравеопазването от 19 октомври т.г. за нови противоепидемични мерки.

Новите заповеди на кмета засягат в частност служителите и работниците от администрацията на община Кричим. Необходимата организация и режим на достъп до работните места се установява чрез проверка на наличието на поне 1 от необходимите документи, пряко посочени в заповедта на министъра – зелен сертификат за ваксинирани и болни или отрицателни резултати преди 72 и 48 часа преглед. .

Кметът Атанас Калчев предприема тези мерки, съобразявайки се със задълженията, които му вменяват със Закона за здравеопазването и Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с опазването на живота и здравето на населението.

Причината е, че пандемията от COVID-19, която завладява света, набира все по-разрушителна сила у нас, а за съжаление ние заемаме челната позиция в черния списък на загиналите в тази биологична война.

Ето как кметът мотивира решението си за нови мерки в общината:

„На фона на тази изключително тревожна ситуация е осъдително поведението на значителна част от жителите на Кричим, които демонстративно отказват да прилагат временни противоепидемични мерки, въведени в съответствие със Закона за здравеопазването и заповедите на министъра на здравеопазването. ако 100% от персонала или лицата в даденото съоръжение/дейност са ваксинирани, болни или имат отрицателен резултат.резултат от изследване, проведено преди 72 или 48 часа.

В тази връзка и като се вземат предвид задълженията, възложени на мен съгласно Закона за здравеопазването и Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с опазването на живота и здравето на населението, в съответствие с моята компетентност като кмет на градската община необходимите заповеди.

По-специално по отношение на служителите и работниците в администрацията, необходимата организация и режим на достъп за достъп до работните места бяха установени чрез проверка на наличието на най-малко 1 от необходимите документи, пряко посочени в заповедта на министъра от 19.10. 2021 г.

По всяка вероятност ще има опити за противопоставяне и саботиране на наложените задължителни изисквания, но всеки трябва да е наясно, че мерките са задължителни за всички, независимо дали заповедта на министъра е закъсняла, дискриминационна, спорна и т.н. други определения и тълкувания, и трябва да се реализира, особено след като има 3 възможни варианта. Тези, които категорично отхвърлят и 3те ​​варианта, трябва да са наясно, че към тях ще бъдат приложени административни мерки по смисъла на КТ и Закона за държавния служител, още повече, че за 2021 г. са създадени законови предпоставки за до 90 дни неплатен отпуск. се счита за трудов стаж.

Не можем да очакваме и налагаме задължение, че само държавата е длъжна да се грижи за здравето ни, а ние самите не правим това, напротив – да се предадем в ръцете на съдбата и каквото и да се случи… Ние сме всички заедно и всеки от нас е длъжен да се грижи за здравето си и здравето на другите, защото това е единственият начин да оцелеем в тази битка, която водим с пандемията от COVID-19.”

Source