Кметът на Благоевград отмени бонуси за общински служители

Хора на ръководни длъжности споделят над 20 000 лева, което показва, че през деня са работили по 20 часа на ден, обясни Стоянов. Самите заплати са шест до осем пъти по-високи от тези на местните избори преди две години, добави той.

Бившата секретарка на общината Мария Захова например има награда от близо 10 хиляди лева, за заместник-кмета Венелин Трошанов сумата е 6600 лева.

Ясен Попвасилев, изпълняващ длъжността кмет на Благоевград, издаде заповед за допълнителни материални стимули за целия общински персонал в размер на една допълнителна заплата.

Говорим за VHI за второто тримесечие на годината. Заповедта е спряна поради нарушение на закона.

Source