Клетъчният имунитет допринася за бързото елиминиране на вируса при повторно заразяване – Новини

SC 20:48:01 02-08-2021
IS2047SK.034
MH – COVID -19 – клетъчен имунитет

Клетъчният имунитет допринася за бързото елиминиране на вируса при повторно заразяване.

София, 2 август / Ирина Симеонова, БТА /
Клетъчният имунитет насърчава бързото изчистване на вируса при повторно заразяване, но продължителността на живота и диференциацията на клетките на паметта, специфични за SARS-CoV-2, все още са неясни. За това БТА е информирано в Министерството на здравеопазването.
Данните от проучване, анализиращо отговора на SARS-CoV-2 CD4 + и CD8 + Т лимфоцити при пациенти с период на реконвалесценция (реконвалесценция) от COVID-19 до 317 дни след появата на симптомите, показват, че Т клетъчните отговори на паметта продължават през проучването …. период, независимо от тежестта на COVID-19.
Анализите показват устойчива мултифункционалност и способността да пролиферират Т-клетки, специфични за SARS-CoV-2. Сред SARS-CoV-2, CD4 + и CD8 + Т лимфоцитите делът на Т клетките като стволови клетки от паметта (TSCM) се увеличава, достигайки максимум около 120 дни след появата на симптомите. SARS-CoV-2-специфичните Т клетки са дълголетни след възстановяване от COVID-19, според проучването, което потвърждава осъществимостта на ефективните програми за ваксинация като мярка за контрол на COVID-19.

/ Е /

Source