Кирил Петров подготвя най -големия обир на националното богатство в България!

Икономическият преход в България през призмата на приватизацията и превръщането на държавната собственост в частна е белязан от някои от най -съмнителните подходи, които са от полза за определени кръгове и групи хора, пише „Труд“.

Две партии, представени в настоящия парламент, ДСБ и БСП, са в основата на тези обири. Български гражданин е станал свидетел на приватизацията на ръководния персонал на работниците, паричната приватизация на много действащи предприятия за 1 лев или 1 щатски долар, както и на масовата приватизация с ваучери, започнала през 1996 г.

От предприятията, разпределени между работници и мениджъри, 2-3 в момента работят в страната в областта на машиностроенето. От индустриалните гиганти, продавани за почти нищо за 1 долар и дълг, в момента има 1 компания, която се оказа истинският собственик.

Приватизираните предприятия все още съществуват чрез масова приватизация, но те са придобити без пари от приватизационни фондове, които на първия етап управляват само проверки на населението.

В резултат на фалит и приватизация на банковия сектор, приватизация на управленски персонал, приватизация за 1 лев или 1 долар и приватизация с помощта на граждански ваучери, печелят определени олигархични кръгове, близки до управляващите през тези периоди.

Въпреки това, през този дълъг преходен период и грабежи, никой не може да си позволи да посегне на компании, които са важни за националната сигурност или носят определено ноу-хау, важно за България.

Законодателят включва всички тези важни за държавата предприятия в т. Нар. „Забранен списък“ в съответствие с член 3, параграф 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (PCLA).

Подготовка за най -големия обир на националното богатство

Богатите икономически и олигархични кръгове, близки до партията на Костов и наследниците на „успешни“ лидери като Румен Гечев от 96-97 г., създадоха своя канадски потомък Кирил Петков и чрез президента го назначиха за временен министър на икономиката, за да посегне на най-ценната държава -собствени предприятия в страната.

Тази седмица той обяви намерението си да започне да ограбва националното богатство. На 31 август Кирил Петков заяви, че „ДКЦ е лишен и трябва да бъде ликвидиран“. Какво всъщност означава това? Актът, обявяващ процедурата за ликвидация на дружеството, освобождава целия орган на управление и назначава ликвидатор.

В този случай при обявяване на ликвидация Агенцията за държавни предприятия и контрол се съгласява по чл. 28, ал. 6 ЗКПА, и от този момент Законът за приватизация не се прилага за активите на прекратеното дружество. Прилагат се разпоредбите на Търговския закон относно ликвидационните процедури. Така се оказва, че съгласно чл. 269, ал. 1 от Търговския закон, назначеният от Кирил Петков ликвидатор ще представлява дружеството и ще има правата и задълженията на неговия изпълнителен орган.

Съгласно чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, основното задължение на ликвидатора е да приключи текущите операции, да събере вземания и да превърне останалото имущество в пари. Така се оказва, че ликвидаторът на DCC трябва да превърне имота в пари, тоест да продаде активите на компанията.

Имоти на DCC и начин на продажба

DCC притежава някои от най -важните предприятия за национална сигурност. Това са ВМЗ Сопот, Авионамс и Нити Казанлък. Във военния завод в Сопот работят около 4000 работници, които също подкрепят развитието на региона. Авионамс изпълнява поръчките на НАТО и впоследствие трябва да осигури подкрепа за нови изтребители, закупени от българската армия.

НИТИ Казанлък подкрепя ноу-хау и разработки на почти целия военно-промишлен комплекс, изпълнява важни проекти и е основен партньор на ВМЗ Сопот. Всички те са включени от Народното събрание в т. Нар. „Забранен списък“ на ЗКПА.

В допълнение към военно-индустриалния комплекс, задълженията на ликвидатора, назначен от Кирил Петков, ще включват конвертиране на други важни компании, които съставляват националното богатство на България, в пари. Това е LB Bulgaricum, който с бактериите, които произвежда за българско кисело мляко, прославя България в Япония в продължение на почти половин век, а сега и в много други азиатски страни.

Според Търговския закон бъдещето на Националния институт за изследване на виното, спиртните напитки и етеричните масла също ще бъде пуснато за продажба. Той е ключов партньор на Комисията за защита на потребителите и Агенцията за правоприлагане в изследването на незаконния алкохол.

Институтът е и правоприемник на Държавна лаборатория “Българска роза”, която сертифицира най-доброто българско розово масло за износ и поддържа така наречения държавен печат за тази дейност.

Подходът към грабежа, избран от олигархичните среди и Кирил Петков, е много умен, тъй като ликвидирането на DCC би заобиколило Закона за приватизация, както и „списъка със забрани“ за продажба на най -стратегическите обекти. Сделките ще се извършват от ликвидатора бързо и по негова преценка.

Периодът също е много добре подбран. Кирил Петков вероятно ще обяви ликвидация пред DCC скоро, както вече заяви. Така със следващия официален кабинет, когато няма Народно събрание, ликвидаторът ще може бързо да продаде най -ценната държавна собственост, на която дори хора като Иван Костов и Румен Гечев не смееха да посегнат.

Списъкът на активите на DCC включва много други компании от т. Нар. “Извън списъка” списък, както и атрактивни активи, включително акции на Sofia Tech Park, които е вероятно да бъдат ликвидирани.

Целите на правната схема за ликвидация на DCC са ясни, тъй като в противен случай би била избрана една от другите процедури за преобразуване на дружеството, предвидени в Търговския закон, или намаляване на капитала и др. Целта е ясна – прекратяване чрез ликвидация и превръщане на имущество в пари.

Ликвидаторът вече чист ли е?

Кирил Петков назначи нов директор на ДКЦ. Това е Анастас Гогов, с когото участват в протестни действия. Но освен това той е собственик и на фирма с капитал 10 лева Хай Ачийвърс ЕООД. Темата на компанията е „коучинг обучения, фокусирани върху коучинг решения, коучинг на изпълнител, лайф коучинг и всякакви други видове коучинг …“

„Високи постижения“ във всички видове наставничество на вероятния бъдещ ликвидатор на ДКЦ се изразяват в доходи от хиляда до 7 хиляди лева през годините.

Вероятно същите ще бъдат и приходите от продажбата на националното богатство. Успехите на Гогов са сходни в неговата компания „Дитма“ ООД, където той първи и последен през 2017 г. подаде декларация, че не работи. Това е положението в следващата му компания, Human Value EOOD, която за последно беше подадена за 2019 г. и казва, че не се извършва никаква дейност.

Най -успешната компания, управлявана от Гогов, е Управителният съвет ООД, с приходи от 80 000 лева през 2018 г. Сега този човек с толкова много корпоративен опит управлява компания за милиард долари и, както очаква Кирил Петков, скоро ще стане неин ликвидатор.

Source