КЗК: Лукойл пречи на конкуренцията, пречи на вноса на гориваГрупата на Лукойл в България прилага анти-импортни практики и насочва търговците основно към горива, произведени в рафинерията на компанията в Бургас.

Компанията има 60 дни, за да се защити

Лукойл България ограничава конкуренцията и създава бариери пред вноса на горива в България. Това установи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в рамките на антитръстови производства, образувани по сигнал на прокуратурата.

Комисията установи проблеми с конкуренцията при достъпа до данъчни складове. Според КЗК групата Лукойл притежава най-големите складове и свързаната с тях транспортна инфраструктура в България, което я прави доминираща компания на пазара за съхранение на автомобилни горива. Компаниите на групата злоупотребяват с господстващото си положение, като съхраняват гориво в собствените си данъчни депа, ограничават достъпа до данъчни депа, свързани с най-големите офшорни петролни терминали в страната, и отказват достъп до тръбопроводите на групата за транспортиране на вносно гориво.

Разглежданата практика представлява цялостната стратегия на групата за създаване на бариери пред вноса на гориво в страната. Тези действия ограничиха конкуренцията и позволиха на Лукойл да запази водещата си позиция в страната в търговията на едро и дребно. Това доведе до пренасочване на търсенето на гориво Лукойл Нефтохим Бургас и намали избора на търговците на едро, който отиде при потребителите.

Поведението представлява злоупотреба с господстващо положение, както по националното законодателство, така и по законодателството на Европейския съюз, тъй като ограничаването на вноса в дадена страна може значително да повлияе на структурата на търговията между държавите-членки. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс Лукойл България има право да направи писмени възражения по повдигнатите обвинения в 60-дневен срок.

Source