КЕВР обявява нова цена на газа – Общество – България – Новини на NOVA

КЕВР одобри цената на природния газ за януари. Това възлиза на 133,41 лева. / MW. Това съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор. Според КЕВР поскъпването на природния газ спешно налага създаването на компенсационен механизъм за топлофикационните дружества, за да могат те да продължат нормалната си дейност през есенно-зимния период.

Комисията за регулиране на енергетиката и водоснабдяването взе решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цената за януари 2022 г., съгласно което държавният доставчик ще продава природен газ на крайни снабдители и лица, лицензирани за производство и пренос на топлинна енергия. . енергия. Решението е взето в съответствие с условията на договора между Булгаргаз ЕАД и Газпром експорт, условията на договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

Как новите цени на природния газ ще се отразят на домакинствата и бизнеса у нас

С решение на Комисията беше одобрена предложената от Булгаргаз ЕАД цена за природния газ към 01.01.2022 г., актуализирана с пазарните индекси на европейски газови хъбове към 31.12.2021 г., със средномесечен обменен курс за конвертиране на евро в САЩ долара. Европейската централна банка за декември 2021 г. и средните цени за алтернативи на природния газ, горивата: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра от 0,1% към 31.12., газът също се отчита по-долу в програма за освобождаване за договори с лицензополучатели, както и с купувачи на свободно договорени цени.

След анализ на актуалните данни и документи, предоставени от ЕАО „Булгаргаз“ и извършени изчисления по модела на ценообразуване, с решението на КЕВР е одобрена цената на природния газ от 1 януари 2022 г. в размер на 133,41 лева. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). През предходния месец декември одобрената от регулатора цена беше 102,33 лв. за MWh.

Повишената цена на природния газ през януари е резултат от повишаването на цените на международните пазари на газ в периода след заявлението на Булгаргаз ЕАД от 10.12.2021 г., в което е предложена цена от 117,12 лв. / MWh. На открито заседание на 29 декември 2021 г. компанията представи данни от котировките, които показват, че през този период цените на природния газ на европейските газови пазари са били много динамични и в някои дни достигат историческо ниво от 180 евро/MWh. Според държавния доставчик, въпреки увеличението в сравнение с декемврийската цена, цената на природния газ за българските потребители остава с 35% по-ниска от цените на европейските газови борси. В резултат на това финансовата полза за битови и бизнес потребители за цялата 2021 г. ще възлезе на 675 милиона лева.

КЕВР обсъди увеличение на цената на природния газ

Одобрена цена за природен газ в размер на 133,41 лева. / MWh включва компонент от цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонент за дейността „обществено снабдяване” съгласно чл. 17, ал. 7 от НРДП и компонента на обезщетението за разноски по чл. 11а, т. 2 от НРДПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен” в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР има правомощия да одобрява цената на природния газ по искане на държавния доставчик. Въз основа на данните и документите, предоставени със заявлението, и след проверка на изчисленията, комисията одобрява цената на природния газ за един месец, която се прилага от първото число на месеца, в съответствие с ал.1 на чл.30, ал. 7 от закона. Закон за енергетиката. При одобряване на цената на природния газ КЕВР взема предвид декларираните прогнозни обеми на природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси от природен газ, условията на договорите за доставка по внос за вътрешния пазар и средния обменен курс на БНБ. . лева срещу чуждестранна валута, която се заплаща за внесения в страната природен газ. Правомощията на комисията се състоят единствено в установяване съответствието на прилагането на ЕАО „Булгаргаз” с ​​изискванията на Решение № 2 за регулиране на цените на природния газ и договорите за доставка.

При определяне на очакваните доставни цени във връзка с формиране на входната цена на газопреносните мрежи, съгласно чл. 17, т. 3 от NRCPG отчитат общия обем природен газ, планиран за доставка през януари 2022 г., и относителния дял на обемите на природен газ за държавни доставки, програмата за производство на природен газ, както и в съответствие с двустранни споразумения.

Бизнесът търси институции поради високите цени на електроенергията (ПРЕГЛЕД)

На днешното заседание председателят на КЕВР доцент Иван Иванов коментира решението за цените, че въпреки желанието му регулаторът няма лостове за ограничаване на поскъпването на природния газ. Той изрази загриженост, че продължаващото поскъпване на природния газ, движещо се изцяло от външни фактори, поставя в изключително затруднено положение топлофикационните дружества, които използват природен газ като основен източник на енергия, и трябва да се има предвид, че това гориво представлява 60-70% от разходите.Услуги за централно отопление. Доцент Иванов отбеляза, че след решението на Народното събрание за мораториум върху цените на услугите за отопление, електричество и водоснабдяване тези дружества продължават да предоставят услуги за отопление.

на цените на природния газ от 1 юли 2021 г., докато цената на синьото гориво, което плащат, досега се е увеличила почти три пъти.

При това положение според енергийния регулатор е необходимо спешно да се утвърди механизъм за компенсация на топлофикационните дружества и всички останали консуматори на природен газ в страната. Това е особено важно за топлофикационните дружества, тъй като ще им позволи да продължат нормалната си работа през есенно-зимния период и да осигуряват топлина на голям брой потребители в София и други големи градове. В противен случай фирмите може да не могат да плащат на „Булгаргаз” ЕАД за закупения от тях природен газ. Това от своя страна ще усложни работата на държавния доставчик, който в съответствие с договора за доставка трябва да плати предварително за доставените обеми природен газ. В резултат може да се постигне голям междуфирмен дълг, който крие рискове за цялата енергийна система и икономиката на страната, каза председателят на КЕВР.

За да научите първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA – за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК

Source