Хороскопът е съставен за всички читатели на Trafficnews.bg от езотеричен анализатор. Красимир Куртев – Почетен доктор.