Какви страници липсват в съкратената книга на Петър Илиев – България© Георги Кожухаров

Вляво е нова версия, вдясно е оригиналът – изрязани са цели откъси от глави.

Три части и половина липсват от новата съкратена версия на книгата „Компетентност на Народното събрание“ от Пьотър Илиев, съгласувана в началото на септември и предоставена на Комисията по етика и декана на Юридическия факултет на Софийския университет. „Дневникът“ откри недостатък, сравнявайки новата версия, копие от която вече се намира в Националната библиотека „Кирил и Методий“, със старата, налична в няколко библиотеки.

В началото на септември правната общност на Legal Madness във Facebook обяви, че монографията, която се проверява за плагиатство от Комисията по етика на Софийския университет, сега има втора версия от 618 страници – 80 страници по -тънки от оригинала, публикуван през 2015 г. „Нова звезда“ е с обем 698 страници. И двете книги не могат да се купят никъде. Уебсайтът на издателство „Компетентност на Народното събрание” е изчерпан, тъй като преди 10 дни само броят на страниците се промени в неговия дизайн.

Издателството обаче вече представя нова версия на единствената съществуваща, без да обръща внимание на факта, че първата версия на 2015 г. е достъпна в библиотеките на страната и чужбина. Съдия Васил Петров също представи копие от пълната версия на Комисията по етика. Решението на комисията е очаквано, но няма краен срок за това.

Повече объркване вместо повече яснота

Версията от 618 страници предизвика още повече объркване в случая, тъй като нито авторът Петър Илиев, нито издателят обясниха какво представлява и защо сега замества първото издание от 698 страници.

Разследването започна по сигнали, след като Петър Илиев беше обявен за кандидат за “Такива хора”, първо от министъра на правосъдието, след това от премиера, а накрая от министъра на вътрешните работи и вицепремиера по сигурността. Той е адвокат, лекар и главен асистент по конституционно право в Софийския университет. Свети Климент Охридски, във визитката му пише, че той е почетен консул на Барбадос.

След като се появи информация, че в продължение на няколко години подозрения за незаконно копиране на чуждестранни научни трудове без цитиране в правната му монография са били известни в две катедри на Юридическия факултет, „Дневникът“ направи своя собствена проверка. Това свидетелства за съвпадението на много страници от книгата му „Компетентността на Народното събрание“, издадена от „Нова звезда“ през 2015 г., с дисертацията на доцент Наталия Киселова „Парламентарен контрол“, защитена през 2008 г.

Каква е разликата между кратка и дълга версия

Дневникът сравнява съдържанието на по -кратката версия на книгата с оригинала (698 страници).

Открихме, че няколко подраздела са изключени от първата глава, Парламент и парламентаризъм. Това са параграфи 2, 3 и 4: „Ранен (дуалистичен) парламентаризъм“, „Класически (монистичен) парламентаризъм“ и „Съвременен (рационализиран) парламентаризъм“ с три алинеи, описващи три вълни на „рационализация“ на парламентаризма.

Премахването на тези параграфи изискваше промяна в номерирането на съдържанието. Така пети параграф на първа глава – „Парламентарната администрация на Република България“ стана втори и започва на страница 46 вместо на 107, както в оригиналното издание. Това е най -голямото съкращение в книгата на 60 страници.

Една страница е пропусната в следващите няколко глави. Няма други страници в раздел 3 на глава 3 – Надзорен орган. В по -обемния вариант на книгата тази част е с 28 страници. В новата версия това са 11 страници, тоест 17 са съкратени.

При сравняване на съдържанието липсващите части от главите са ясно видими.

© Георги Кожухаров

При сравняване на съдържанието липсващите части на главите са ясно видими.

Общият обем съкращения е 78 страници към библиографията. В първата версия той започва от 657 страници и е дълъг 40 страници. Вторият започва от 579 и е 39 страници, тоест от там идва съкратена страница, въпреки че броят на цитираните източници е същият.

Вижда се разлика от 80 страници.

© Георги Кожухаров

Вижда се разлика от 80 страници.

Това е обяснение за липсата на общо 80 страници. И двете версии са с еднакъв размер., корица, баркод. Синият нюанс на корицата е малко по -различен. На издателството е отказана информация за печатницата, в която са отпечатани публикациите. “Дневник” попита случайна печатница дали е възможно да се сравни тиражът от 2015 г., отпечатан с тяхна помощ, с днешния, и получи отговор, че може да има разминаване, тъй като цветовете са различни.

Дневникът многократно се опитваше да се свърже с адвокат Илиев, но той затвори. Неговият офис каза, че ако реши, той ще се свърже с нас. Докато това не се случи.

Случаят също се разследва от прокурора по общо престъпление.

Според експерти в областта на науката плагиатството се счита за сериозно нарушение и по целия свят, обвинени в това, напускат академични позиции или политическата сцена, тъй като създава фалшива биография и нереална оценка на техните способности.

Съдържанието на книгата е 698 страници.

Съдържанието на книгата е 698 страници.

Съдържанието на съкратената книга от 618 страници, от които се вижда, че липсват части от 47 до 107 страници.

Съдържанието на съкратената книга от 618 страници, от които се вижда, че липсват части от 47 до 107 страници.

Source