Казус за министър-председателя: няма таван за помощ за скъп ток, иначе ще има фалитиВАСИЛ ВЕЛЕВ

Четири работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП написаха писмо до министър-председателя и четирима министри относно схемата за компенсиране на бизнеса. Те са срещу тавана на компенсациите от 30% от пазарната цена.

Ето какво се казва в писмото:

В критична за икономиката ситуация заради поскъпването на тока българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г., приемаме с изненада и недоволство обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите на небитови потребители за тяхното потребление на електроенергия поради продължаващото покачване на цените на акциите.

За наше съжаление и изненада беше обявено, че максималният размер на обезщетението ще бъде 30% от действителната пазарна цена. Това ограничение е в противоречие с твърдението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между действителната пазарна цена за юли тази година (185,59 лв./MWh) и реалната пазарна цена за съответния месец. Днес (21 декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лева. / MWh с възходяща тенденция. Така прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв. / MWh, което надхвърля 1000лв. След няколко часа. Дори да се запази текущата средна месечна компенсация, трябва да е 213,50 лева. На мегаватчас. … Предложеният таван го намалява до 141 лв., което е крайно недостатъчно за енергоемките и основни индустриални сектори в България.

В сложна и динамична ситуация, установяването на горна граница за компенсация е не само неработещ механизъм, но ще доведе и до спиране и фалит на важни сектори на икономиката с висок дял в производството и износа. Много компании вече изпитват финансови затруднения и само бърза поддръжка с плаваща компенсация до ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е референтната цена за домакинствата от 119 лв., и действителната пазарна цена поддържани. 185 лв. за MWh, може да има положителен ефект върху запазването на производството и работните места.

Обръщайки се към премиера Кирил Петков, те казаха:

Призоваваме Министерския съвет да вземе предвид реалните заплахи за българските производители от приемането на тавана за компенсиране на разходите за енергия и твърде негативните последици от това решение. Като отговорни представители на националния бизнес, ние настояваме нашето предложение да бъде прието, тъй като правителството отговаря на очакванията на българските производители относно незабавни мерки за подкрепа на националната икономика.

Писмото е подписано от Васил Велев, упълномощен от четири организации.

Source