Кабинетът на министрите спря икономическия растеж

Те съобщиха за задънена улица по време на временното правителство.

Само в търговията има голямо увеличение в сравнение с 2020 г.

Кабинетът на министрите спря възстановяването на икономиката ни след пандемията. Според НСИ ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на тази година е едва 0,6% в сравнение с първото тримесечие. Само три държави от ЕС имат по -лош резултат. Това са Малта (0,5%по-малко от предходното тримесечие), Хърватия (-0,2%) и Кипър (+ 0,2%).

След спад от 10% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с първото поради мерки срещу разпространението на Covid-19, започна икономическото възстановяване. Това беше последвано от три тримесечия, в които ръстът на БВП е съответно 4,3%, 2,2%и 2,5%, в сравнение с предходното тримесечие. Докато през второто тримесечие на тази година ръстът на БВП е едва 0,6%. Причината е спирането на получаването на пари от официалния кабинет на министрите по вече подписани договори, както и съкращенията в програмите за подкрепа на бизнеса. За сравнение, в ЕС най -добрите показатели са Ирландия (+ 6,3%), Португалия (+ 4,9%) и Латвия (+ 4,4%).

Но благодарение на добрите резултати през предходните три тримесечия, ръстът на БВП за годината беше 9,9%. Това е най -добрият резултат от края на 2020 г. поради ограниченията в началото на пандемията. Но след действията на временния кабинет почти всички страни от ЕС са пред нас. 18 -те държави в общността имат най -високите годишни темпове на растеж на БВП, като най -добри резултати се постигат в Ирландия (+ 21,1%), Испания (+ 19,8%) и Франция (+ 18,7%).

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. голям ръст се наблюдава само в търговията, хотелиерството и ресторантьорството – с 21,4% поради ограниченията от миналата година. Редица сектори дори показват спад в сравнение с миналата година. Например в строителството има спад от 1,1%на годишна база, в сектора на културата, спорта и развлеченията – с 2,1%, в промишлеността – с 0,9%.

Произведеният БВП през второто тримесечие на 2021 г. е 31,167 млрд. Лева, което е 2308 евро на глава от населението.

Source