Испанското средно училище в София е с най-висок бал от матурата по български език и литература – Детски дневник.© Цветелина Белутова, столица

За първи път през последните години, средното училище по испански език. Мигел де Сервантес в София изпревари Софийското немско средно училище и оглави класацията на училищата с най-добри резултати на държавния приемен изпит по български език и литература. Следва 91-то средно училище по немски език. Професорите Константин Гълъбов в София и първото езиково средно училище във Варна. Това се доказва от резултатите от приемните изпити на сесията през май 2021 година. Достъпът до тях е отворен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Петте лидери в региона традиционно включват София, Смолян, Варна, Пловдив и Габрово. Варна, Шумен, Кърджали, Търговище и Силистра показват положителна динамика.

Според Министерството на образованието дванадесетокласниците са издържали успешно държавните зрелостни изпити въпреки продължителните периоди на дистанционно обучение през последните две години. Средната оценка на държавния приемен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което съответства на оценката „добър“ (4,14). Тази стойност е напълно сравнима с данните за предходните две години.

Испанското средно училище в София е с най-висок резултат от изпита по български език и литература.

© ПН

Разликата от 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Резултатът обаче тази година е с почти два пункта по-висок от този през 2019 г., когато обучението беше проведено изцяло. Резултатите от изпитите по други предмети също са сравними с предходните години.

Тазгодишните приемни изпити включваха същото количество учебни материали със същото ниво на трудност, както през 2019 г. и 2020 г.

Традиционно най-много точки се получават на приемните изпити по чужди езици, а най-малък по предметите, предпочитани от мнозинството зрелостници – биология и здравно образование, география и икономика, както и философският цикъл. В последната сесия обаче средният изпитен резултат във философския цикъл е най-високият след приемните изпити – средно 55,3 точки. Наблюдава се постепенна тенденция към увеличаване на броя точки в географията и икономиката. Високи и стабилни резултати в областта на химията и опазването на околната среда, поради високата мотивация и малкия брой зрелостници, издържали изпита по този предмет.

Испанското средно училище в София има най-висок резултат от изпита по български език и литература.

© ПН

Увеличава се процентът на завършилите гимназия, които са набрали максимален брой точки за задача за формулиране на собствена дисертация по определена тема. Тази година те са 45,06% срещу 38,77% миналата година и 32,44% през 2019 година.

Въпреки това все още е трудно за дванадесетокласниците да извличат информация от непознат текст. Всеки пети не се справи с тази задача. Лошите оценки по български език и литература са по-ниски от предходните две години, но броят им все още е твърде голям – 3331. Отличните ученици по този предмет обаче са по-малко, отколкото през предходната година – 5732, което е по-малко от 2020 г. (когато имаше 6283).

39 зрелостници положиха двата задължителни изпита с отличие.

Оценките на изпитите за сертификат за зрялост по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и някои други предмети могат да бъдат използвани за прием в 41 университета. 2021-2022 учебна година. Повече подробности тук.

Source