Информационна система за обществен имунитет – новините се създават от Министерството на здравеопазването.

София, 20 юли / БТА /
Министерството на здравеопазването / МЗ / създава и поддържа Информационната система за обществен имунитет / ISPI /, която е насочена към наблюдение на събития, свързани с придобиването на имунитет срещу COVID-19. Създаването на ISPI е посочено в днешната заповед на министъра на здравеопазването, публикувана на уебсайта на Министерството на здравеопазването. Информационната система ще събира и обработва данни за
Български граждани, които включват тестове за COVID-19, както и данни от Националния регистър на ваксините.
Всички лаборатории и лечебни заведения, в структурата на които има лаборатории, извършващи тестове за COVID-19, ще предоставят информация за тях на ISPI. Достъпът на лечебните заведения до ISPI ще се осъществява чрез квалифициран електронен подпис / QES /.
От лечебните заведения ще се изисква да предоставят информация за извършените изследвания, свързани с COVID-19, а до 30 юли ще бъдат предоставени данни за извършените изследвания за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г. петия работен ден от месеца, следващ месеца на отчетния период. Здравните заведения могат да предоставят данни с по-голяма честота, при условие че не позволяват дублиране на данни.
Областните здравни инспекции ще имат достъп до информация в ISPI.

Източник: София

Source