Изпълняващият длъжността министър-председател Стефан Янев се среща с френския посланик Флорънс Робин – Новини

София, 3 юни / БТА /
Задълбочаването на активния диалог и сътрудничество във всички области от взаимен интерес бе обсъдено на среща между премиера Стефан Янев и посланика на Френската република Флоренция Робин, съобщиха от пресслужбата на кабинета на министрите.
Премиерът подчерта, че Франция е стратегически партньор и съюзник на България, като изтъкна както ключовото значение на двустранните отношения, така и на доброто сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО.
Посланик Робин похвали работата на временното правителство, подчертавайки бързия напредък, който правителството прави към основните си приоритети.
Премиерът Стефан Янев потвърди, че във връзка с подготовката за предстоящите избори се полагат значителни усилия за гарантиране на тяхната справедливост и прозрачност. Българският премиер се възползва от възможността да благодари на френските власти за тяхното съдействие за безпроблемното провеждане на изборите във Франция. В същото време Янев отбеляза, че се работи усилено за прилагане на актуалните въпроси от националния дневен ред в контекста на европейския.
По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани със социалното сближаване и изменението на климата в европейския дневен ред.
Особено внимание беше обърнато на плана за възстановяване и устойчивост. В тази връзка министър-председателят на България отбеляза, че националните ни усилия са насочени в две посоки. Основното внимание, от една страна, се обръща на инструментите на Плана за висококачествено и ефективно икономическо развитие, за които се очаква впоследствие да имат съответния положителен социален ефект. В това отношение философията на плана се модифицира в консултация с Европейската комисия, включително проекти, които ще допринесат за икономика с висока добавена стойност.
Социалните въпроси също са важен приоритет по отношение на ангажиментите за декарбонизация и Зелената сделка. Беше подчертано, че България е изправена пред редица проблеми в този контекст, тъй като поминъкът на много български семейства е свързан с електроцентрали на въглища. В този аспект България ще направи всичко необходимо, за да защити интересите на своите граждани, участващи в тези производства. В тази насока се предвиждат конкретни програми и мерки, за да се осигури плавен преход и трансформация на съответните енергийни мощности, свеждайки до минимум възможните социални негативи.
По време на срещата бяха обсъдени допълнителни въпроси относно перспективите за по-ефективно сътрудничество в областта на енергетиката и отбранителната индустрия, науката и образованието, културата и изкуството.
Особено внимание беше обърнато на предстоящото френско председателство на Съвета на ЕС през 2022 г. и възможностите за ползотворно сътрудничество и подкрепа в редица формати в контекста на подготовката му.

Източник: София

Source