Избрани са шест кандидати за прокурори от ЕС

На изслушването присъстваха 19 мирови съдии, от които 23 бяха допуснати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе процедурата за подбор на шестима кандидати за длъжностите европейски прокурори от Република България. Това съобщиха от пресцентъра на ВАО.

След като изслуша 19 от 23 -те допуснати магистрати и гласува, колежът представи следните кандидати:

– Ивайло Володиев Илиев – заместник -началник на администрацията – заместник -окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил – получи 7 гласа „за“ и 1 глас „против“.

– Прокурорът на Софийска градска прокуратура Станислав Христов Стойков получи 7 гласа „за“ и 1 глас „против“.

– Виктор Бориславов Тарчев – прокурор на Софийска градска прокуратура – получи 7 гласа „за“ и 1 глас „против“,

– Анита Благоева Джамалова – заместник -началник на администрация – заместник -окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник – получи 6 гласа „за“ и 2 гласа „против“,

– Елена Живкова Попова – съдия от специализиран наказателен съд – получи 6 гласа „за“ и 2 гласа „против“,

– Прокурорът на Софийска градска прокуратура Анна Марянова Алексова получи 6 гласа „за“ и 2 гласа „против“.

Трима кандидати подадоха заявления за отказ да участват в процедурата, а един не се яви на заседанието. Решението на прокуратурата се публикува на уебсайта на Висшия съдебен съвет и се изпраща на министъра на правосъдието.

Прокуратурата проведе процедурата по уволнението на Огнян Дамянов.

Source