ИАС връща за ново разглеждане жалбата на “Българско лято” срещу включването му в списъка на санкциите на “Магнитски” – Новини

София, 2 август / БТА /
Петчленният състав на Върховния административен съд върна за преразглеждане от тричленния състав жалбата на Българската лятна гражданска платформа срещу решението на Министерския съвет да я включи в списъка във връзка със санкциите на САЩ срещу българите в съответствие със закона. Законът на Магнитски по съдебен ред.
В края на юни тричленен съвет на Върховния арбитражен съд отхвърли жалбата на партията за незаконосъобразност на решението на Министерския съвет и прекрати производството.
Постановлението на правителството, с което се установява списъкът на санкциите по Магнитски, задължава министрите и другите изпълнителни органи да предприемат незабавни мерки за администрации и ведомства, държавни и общински предприятия, търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала и компаниите, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата, включени в списъка, и да не влизат в нови отношения.
Според сегашния състав на съда, състоящ се от петима души, PP GPG има легитимен интерес да оспорва и обжалва решението на Министерския съвет е приемливо. Освен това гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са били нарушени или застрашени или за които те налагат задължения, имат право да оспорват административни актове.
Така съдът отмени решението на колегиума в тази част. Съдиите обаче отбелязаха, че преустановяването на изпълнението на резолюцията на Министерския съвет с основание е отказано.
Определението е окончателно.

Източник: София

Source