Значително постижение на Русенския университет в европейския докторски семинар

От 5 до 10 юли 2021 г. Русенският университет, заедно с 5 представители на докторанти, взеха участие в европейски трансграничен докторски семинар, организиран от докторат Лангедок-Русийон, Франция, в партньорство с 12 европейски университета. Много от тях са партньори в консорциум, с който Русенският университет обяви проект в рамките на инициатива на европейски университети: Университет в Перпинян, Франция, Технически университет Хемниц, Германия, Университети в Жирона и Лейда, Испания, Академия Резекне Технология, Латвия, Технически университет в Белосток, Полша и Университет в Крайова, Румъния. Университетите в Ним, Тулуза и Монпелие, Франция, също са се регистрирали за Европейския докторантски семинар.

Докторантският семинар на тема „Духът на предприемачеството – креативност, иновации, учене, работа в мрежа“ събра 45 докторанти от тези страни, които формираха 9 международни екипа. Крайният резултат, очакван от всеки екип след седмица лекции, срещи с експерти от практиката и работа в екип, беше иновативен проект, вдъхновен от целите на ООН за устойчиво развитие.

В семинара участваха докторанти на Руския университет: Василий Козов / Компютърни системи и технологии /, Бояна Иванова / Информатика /, Метин Ибрямов / Електрозахранване и електрическо оборудване /, Мирослав Александров / Обща и сравнителна езиково-междукултурна комуникация /, Кристина и сравнителна езиково-междукултурна комуникация /. Те бяха разпределени в международни екипи, на всеки от които беше назначен наставник от участващите университети. Наставник от Руския университет беше доцент д-р Свилен Кунев. Лектори на Русенския университет в програмата на конференцията на семинара бяха проф. Д-р Юлияна Попова и Ч. доцент д-р Наталия Венелинова.

Русенският университет е известен с факта, че екип с ментор, доцент Свилен Кунев и един от петимата участници – Васил Козов, зае второ място в престижно състезание, присъдено от авторитетно международно жури.

Участието на Русенския университет в Европейския докторантски семинар е поредното доказателство за качеството и високата приложна стойност на образованието в различни програми на университета, както и за укрепване авторитета на Русенския университет сред многобройните му международни партньори.

Русенски университет

/ Платено издание /

Source