За първи път в Пловдив се изпълняват такъв брой проекти – 27 проекта на стойност над 300 милиона лева.

© Plovdiv24.bg

За първи път в Пловдив се изпълняват толкова много проекти – общо 27 проекта на обща стойност над 300 милиона лева. Община Пловдив обаче натрупването на инвестиции в централната част на града нарече грешка. Това заяви на пресконференция заместник-кметът Пламен Райчев по време на представянето на окончателните данни за изпълнението и изпълнението на Цялостните планове за възстановяване и развитие на града за периода 2014-2020 г., предаде кореспондентът. Пловдив24.bg. В стария план има три зони на влияние, главно в централната част на града, където има свръхинвестиции за сметка на други области, където инфраструктурата значително изостава “, каза Райчев.

Само за година общината успя да извърши 20 държавни покупки и да стартира проекти на пет отделни позиции. Пет блока в Пловдив ще бъдат обновени за 4 милиона лева. Вторият проект е реконструкция, реконструкция и изграждане на образователна инфраструктура в детските градини „Каменица“ и „Зорница“ на стойност около 8,7 милиона лева и изграждането на 74 социални къщи. Има проект от 10 милиона лева за обновяване на градската среда на площада между булевардите „Източен“ и „Шест септември“ в Централен район, който включва дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация на пътната мрежа и изграждане на нови детски площадки.

Петият проект се отнася до квартал Гладно поле и струва 11 милиона лева, за което ще бъдат обновени улиците в този район, където ще бъде изградена нова улична мрежа на адрес: бул. Санкт Петербург. / Северни Лейн / – от „Санкт Петербург“. … Богомил „до бул. Освобождение, ул. Тодор Гатев – на мястото от улицата. Богомила; Реконструкция, включително разширяване на ул. Лев Толстой / от ст. Генерал Радко Димитриев до ул. Богомила /;

Реконструкция на съществуващи улици на Богомил / от ул. Лев Толстой до бул. Санкт Петербург / и ул. Радко Димитриева / от ул. Лев Толстой до ул. Георги Странски / подобряване на улиците и прилежащите обществени зелени площи ”.

Що се отнася до изградената образователна инфраструктура, тя включва ремонт, реконструкция или изграждане на следните обекти: Софийски университет на име Любена Каравелова – сгради 1 и 2; ДГ „Снежанка“; ДЕТСКИ „Детски смях“; ДГ „Перуника“, нова детска градина на ул. Богомила.

Райчев, че при развитието на европейските фондове основният принцип е балансирана инвестиция във всички области, така че да няма дисбаланс в инфраструктурното развитие на града. При добри условия концентрацията на хора в някои райони се увеличава, те се развиват рязко за сметка на други. „Следователно в новия план се опитваме да избегнем това“, добави Райчев.

Той благодари на екипа на община Пловдив, който в края на 2019 г. спаси почти провалената програма.

„Изправени сме пред кризисна ситуация, тъй като в края на програмния период 2014-2020 г. средствата по оперативната програма, които всъщност възлизаха на 80 милиона лева, бяха използвани наполовина. В началото на 2019 г., почти в края През този период се сблъскахме с неизползван ресурс от 40 милиона лева. Трябваше да свършим бърза работа, която отнема много повече време ”, каза Райчев.

„Влязохме в проекти за тези 40 милиона лева, получихме положително заключение през март и подписахме договор за тях. Това ни доведе до следващия труден етап. За тези 40 милиона лева трябваше да проведем обществени поръчки, те отнемат много време. , и има един проект И така, извършихме 20 обществени поръчки и избрахме изпълнители за една година, а тази година стартирахме всички проекти за тези 40 милиона лева, това са пет жилищни сгради за 4 милиона лева, реконструкция и изграждане на две нови детски градини. Южен и Централен район и изграждането на стачната зона „Гладно поле“, – каза Пламен Райчев.

Вижте продължението във видеото!

Source