Заплатите нараснаха с двуцифрени темпове през второто тримесечие

Не е изненадващо, че най-високо платеният сектор остава секторът на информационните и комуникационните технологии, където средната заплата през април-юни надхвърля 3700 лева бруто и е с 13,4% по-висока от нивото от предходната година.

Няма сектори с намаление на заплатите през второто тримесечие, но в сектора на недвижимите имоти например ръстът е минимален – само 0,2% годишно до 1318 лева. Това е изненада предвид бума на недвижимите имоти. пазара в страната.

Държава и Благоевград

През второто тримесечие на годината средната заплата в почти всички региони на страната вече надхвърля 1000 лева. С изключение на Благоевград, където все още е 999 лева. В други три области все още е под 1100 лева, това са Кюстендил, Видин, Хасково. … Най -високите средни заплати са за работещите в столицата – средно 2072 лв. Бруто на месец, следвани от Софийска област с 1412 лева и Враца с 1411 лева.

Source