Заплата 4930 лева, ако учите ИТ в СУ (обзор, диаграми)

В новата класация на университетите в България 52 места са в 52 университета.

l Напливът от хора, които искат да учат за лекари и учители в пандемия. „Медицина“ вече съществува в топ 3 на най-популярните дестинации

l Там доходите растат с 35%, а в педагогическите образование – с 17-20%

l Професии с висока добавена стойност – металургия и минно дело

l студенти по икономика 2 пъти преди по-малко от 8 години

4930 лева е най-високата заплата за младите висшисти. Това е облагаемият доход на завършилите Факултета по информатика и компютърни науки на Софийския университет. На второ място са завършили същата специалност от Нов български университет с 3977 лева.

Това сочат данните от 11-то издание на Рейтинговата система на висшите учебни заведения, представени вчера в МОН.

Преди всичко искам да благодаря на вестник „24 часа”, че отдавна пое инициативата и през всичките тези години подкрепя тази идея, която се оказа изключително полезна и ползотворна. Мога да кажа това с увереност

една рейтингова система

от най-добрите в света,

което видях и чух, особено за целите, които си поставяме“, каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.

Според последното издание на класацията най-голямо увеличение на настоящите студенти в абсолютно изражение през изминалата година се наблюдава в професионалните направления „Преподаване на педагогика…“ – увеличение с 1510 настоящи студенти, увеличение на 24%, “Педагогика” – 1329 с ръст от 9% и “Медицина” – 752 с ръст от 6%. Най-голям спад се наблюдава в специалност “Икономика” – 1594 студенти, спад от 5% (а през 2013 г. са 60 535), следвани от “Туризъм” (421 студенти, или 10%) и “Обществено здраве” с 327 студента . или 11%).

Спрямо миналата година най-голям ръст на средния осигурителен доход се наблюдава при завършилите професионални специалности, които подготвят специалисти за здравния и образователния сектор. Средният осигурителен доход на завършилите специалност “Медицина” през изминалата година се е увеличил с 35%, на завършилите “Здравеопазване” – с 30%, на завършилите педагогически и образователни професионални специалности, средният ръст е 17 и 20%.

Области с висока добавена стойност са Металургия и Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми. Завършилите имат отлична заетост на пазара на труда и

високи доходи и влизат с най-ниските

оценки от училище

Системата за класиране за поредна година показва, че има големи разлики в нивата на средни доходи, безработица и кандидатстване за висше образование в зависимост от завършването на даден университет, дори в рамките на едно и също професионално направление. В много професионални направления, включително най-популярните – “Икономика”, “Администрация и управление”, “Комуникации и компютърно инженерство” и “Компютърни науки и компютърни науки” – разликите в тези показатели между завършилите различни университети често се удвояват. , а в някои случаи и повече. Съществено

по-малки разлики в изпълнението на завършилите

конкретен университет

Има области, в които се обучават кадри, основно в областта на отбраната, образованието и здравеопазването. Сред тях – “Медицина”, “Фармация”, “Стоматология”, “Здравеопазване”, “Педагогика”, “Педагогика на образованието…”, “Военно дело” и др. Показателите за изпълнение на завършилите една и съща специалност имат еднакви стойности, независимо от завършилите конкретен университет.

В стандартизираната класация за 2021г

Софийски университет

зае първо място

в 23 професионални направления от 30, в които предлага обучение. Технически университет – София е първият в 6 от 11 региона, за които подготвя студенти. Медицински университет – София – No1 в 4 направления от 5 представени в университета. Първите 3 места заеха Химикотехнологичният и металургичен университет. Първите две места заеха Американският университет в Благоевград, Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора. Други 12 университета водят един рейтинг. В 8 професионални направления рейтингът се води от университети извън столицата, а в 3 професионални направления – от частни университети.

Системата за класиране сравнява представянето на 52 университета в 52 специалности въз основа на десетки показатели.

Целта на рейтинговата система е да помогне на бъдещите студенти да направят информиран избор и да се ориентират в различните възможности за обучение, предлагани от университетите в България.

Чрез интерактивната страница на рейтинговата система в Интернет (https://rsvu.mon.bg) потребителите могат да се запознаят с предварително изготвените „стандартизирани рейтинги“ на университетите в професионални области, както и да направят свои собствени оценки, като отчитане на техните индивидуални интереси и предпочитания.

Системата за класиране на висшите учебни заведения в България е актуализирана през 2021 г., като данните в нея са актуализирани по искане на Министерството на образованието и науката от консорциума OSI-C, в който влизат Институт „Отворено общество“ – София и Sirma Solutions. …

———–

Очаквайте специален проект “24 часа”.

за най-висок ранг

училища, добри доходи и

кариера, професии на бъдещето

Проектът използва данни от рейтинговата система за 2021 г., разпоредена от Министерството на образованието и науката. Правим това в партньорство с КРИБ и Минстрой Холдинг, Геотрейдинг, Хювефарма, Телелинк, Клинтех България, КЦМ 2000 Груп.

—————-

Временен министър на образованието

акад. Николай Денков:

Митът, че нашият най-висок

лошо образование –

неподходящо обобщение

в публичното говорене

l Очаква се университетски консорциуми

l Чуждестранни компании търсят

инженери казват, че обучението в България

високо качество, но се изисква повече персонал

Важна тенденция е не само удвояването на броя на чуждестранните студенти, но и разширяването на техния профил, появата на чуждестранни студенти в сферата на транспорта, корабоплаването и изкуството. Показва прозорец, който може да бъде увеличен. Това каза министърът на образованието акад. Николай Денков при представянето на рейтинговата система.

Според него

това е един от съобщения за всички университети

При определянето на профилите им за следващите години това трябва да бъде една от целите им – където високото качество може да привлече чуждестранни студенти.

Втората тенденция – увеличаване на броя на научните публикации, е важен инструмент за оценка на качеството на учителите по света. Все повече финансиране ще бъде свързано с научни изследвания, но и с приложни изследвания и иновации“, каза акад. Денков.

Приемът в подути зони вече е намален. Това ни помогна да постигнем по-добър баланс, но не беше достатъчно да набираме квалифицирани кандидати за студенти в много области, където има спешна нужда от увеличаване на броя на специалистите.

„Математиката, която има много добри резултати и много добро заплащане, все още страда от много слаб интерес от страна на кандидат-студенти“, каза министърът. Същото е и с инженерството. Министерството често се посещава от представители на фирми, дори и на световноизвестни компании, които се стремят да разширят бизнеса си у нас и казват, че България има много висококачествено образование, но са необходими повече служители“, каза акад. Денков.

„Разширяваме средствата за привличане на студенти – премахване на таксите за обучение, специални стипендии, защитени специалности и приоритетни направления“, каза акад. Денков. Той припомни новата възможност да се сключват договори с фирми за плащане на такси, за изплащане на по-високи стипендии от държавните, но при условие, че завършилите ще работят известно време в тези фирми.

Ще бъдат силно стимулирани още две тенденции – интеграция между висшите учебни заведения в България и Европа. Целта е в следващите 1-2 години в България да се формират реални.

консорциум между

висши учебни заведения,

които могат да работят заедно. Както и интеграция в европейското пространство. Включването на университета в европейските мрежи е част от успеха на лидерството на университета.

Сътрудничеството между университетите и средните училища също е важно, тази практика ще бъде стимулирана. Примери са връзката на ТУ-София с техникум „Електронни системи“ и Професионалната гимназия по компютърни технологии в Правец, както и на Софийския университет с Националното висше природо-математическо училище.

Университетите са отворени за прием, но само половината от първокурсниците завършват. Една от причините вероятно е високият стандарт в университетите.

„Нашите ученици са много успешни по целия свят. Митът, че българското висше образование е на ниско ниво, трябва да бъде премахнат изцяло от публичните изказвания. Трябва да обсъдим къде – в какви университети и по какви специалности качеството е наистина ниско и какво трябва да правим. Където се случва, преди затворените специалности. Този процес ще продължи и ще се основава на качеството“, обобщи Николай Денков.

6 най-добри дипломи

които са конкурентни

в мир

Делът на чуждестранните студенти в България нараства от около 4% през 2013 г. до над 8% от настоящите студенти през 2021 г.

Повечето чужденци учат медицина (58%), дентална медицина (43%) и ветеринарна медицина (31%). В други три професионални области броят на чуждестранните студенти надхвърля 10% от настоящия брой. Това са фармация (12%), транспорт, корабоплаване и авиация (12%) и музика и танци (12%). „Това ясно показва в кои области българското висше образование е конкурентно на европейския и международния пазар на образователни услуги. Това са областите, в които България успява да привлече най-много чуждестранни студенти“, коментира Георгий Стойчев от консорциума, който съставя класацията.

Кризисен ефект:

досие за безработица

напреднал, с диплома

за “Туризъм” – 5,9%.

Делът на регистрираните безработни сред завършилите български университети през последните 5 години ще нарасне до 3,5% през 2021 г. от 2,8% миналата година. Това е най-високото ниво на безработица от 2015 г.

Най-ниско ниво на безработица (под и около 1%) и най-високо ниво на приложение на полученото висше образование (над 90%) се наблюдава при завършилите специалностите „Медицина“, „Фармация“, „Зъболечение“ и „Военни“ . безработица (5,9%) и най-малко използване на полученото висше образование (21%) се наблюдава при завършилите специалност “Туризъм”.

Студенти

се увеличава с повече от

4000 – падането е спряло

През учебната 2020/2021 г. броят на студентите в българските университети нараства с над 4000, а общият им брой достигна 202 605.

През последното десетилетие се наблюдава непрекъснат процес на намаляване на броя на студентите. За 10 години от 260 хиляди студенти са били по-малко от 200 хиляди. Сега тази негативна тенденция е обърната и през 2021 г. ръстът ще бъде около 2%. Според авторите на рейтинга това няма да е моментна ситуация, а начало на дългосрочна тенденция. Според прогнозата на картата за развитие на висшето образование поне до 2028 г. може да се очаква относително стабилна тенденция на нарастване на броя на студентите. След 2028 г. може да се очаква спад.

Source