Заместник министър-председател по въпросите на климата, енергийната помощ и ядрената енергия – какво разбраха бъдещите правителства | Политика Новини от България и света

Следващото правителство вероятно ще има вицепремиер по климата или декарбонизацията, а с покачването на цените на електроенергията ще има значителна помощ и срокове. Ще бъде поискана дерогация, тоест отлагане до лятото на пускането на битови потребители на електроенергия на свободния пазар. Това са само част от енергийните предложения, около които се обединиха представители на Ние продължаваме промяната, БСП, ITN и Демократична България в първия кръг от преговори за съставяне на правителство.

Преговорите, водени от Асен Василев, продължиха повече от 5 часа и бяха излъчени на живо във Фейсбук профила на партията, спечелила най-висок резултат на парламентарните избори. Самият документ, в който бяха написани и редактирани партийните предложения, не беше видим за онлайн зрителите и ще бъде публикуван по-късно, на който ще се базира контролната програма на бъдещото правителство.

ПП оферти

Съпредседателят на “Продължаваме да се изместваме” Асен Василев каза, че като краткосрочна мярка трябва да се отложи изтеглянето на битови потребители от либерализирания пазар на електроенергия. Друго предложение на ПУ е частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия. За тази цел следва да се водят преговори с ЕС за възможностите за ограничаване на износа и за възможностите за отлагане на либерализацията. В случай на дългосрочни ПП, той предлага пълно картографиране на геотермалните ресурси на страната в 12- или 18-месечен план. Планът за възстановяване и устойчивост изисква изграждането на един или два пилотни обекта. Идеята е да се използва не само електрическият потенциал, но и топлинната енергия на геотермалната енергия.

Друго, което ПП предлага, е да се анализира и проучи икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически централи на река Дунав, тъй като тук говорим за поточна технология, която е екологично съвместима. Освен това е необходимо да се разшири капацитетът на газохранилищата. Реверсивни клапани трябва да бъдат монтирани и на входно-изходните точки на страната по всички газопроводи, както и на кръстовището на Балканския поток с националната газопреносна мрежа.

Друго предложение е да се преразгледат договорите за ограничаване на запазения капацитет до 50 процента от един участък за всички газопреносни мрежи. Идеята е, че един участник не може да монополизира входно-изходната точка на природен газ за страната. Освен това един доставчик на природен газ трябва да разполага с не повече от 50 процента от запазения капацитет. За това обаче те трябва да предоговарят договори. Друго предложение на ПП е да се насърчава използването на ВЕИ за собствени нужди. Асен Василев отбеляза, че ако остане изцяло за собствени нужди, трябва да се разглежда като конструкция, но без оценка на ток. Тези. изграждане чрез режим на уведомяване вместо разрешителен. Василев добави, че е необходимо да се извърши цялостна преоценка на хидроенергийния потенциал и да се приоритизират проектите въз основа на цената, ако отговарят на екологичните стандарти.

Въпросът, около който се обединиха всички страни, е, че е необходимо да се приеме нова енергийна стратегия за България.

Идеи на БСП

БСП предложиха да се вземат мерки за компенсиране на домакинствата за поскъпването на тока за домакинствата от Нова година. Сред предложенията бяха безплатното предоставяне на до 200 kWh за най-бедните слоеве от населението, както и разрешение за промяна на графика за плащане на сметките през цялата година. Домашните потребители не трябва да влизат в свободния енергиен пазар и да имат регулиран пазар за социални институции като болници, училища, социални институции. БСП изискваше и допълнително облагане на свръхпечалбите за всички енергийни компании.

Левицата настоява комплексът Марица Восток да остане като източник на енергия, но не непременно въглища. Левите предлагат и дългосрочни мерки за развитие на енергетиката, като водещо място заема развитието на АЕЦ Козлодуй и изграждането на нови ядрени съоръжения. Те също така призоваха за разработване на програма за увеличаване на потреблението на природен газ и превръщане на енергийната ефективност в национално предизвикателство, включително подкрепа за компаниите, изграждащи капацитет за собствените си енергийни източници.

Промяна в CPC

От предложението на Асен Василев ставаше ясно, че ще има промяна в състава на Комисията за защита на конкуренцията, а Държавната банка настояваше комисията да извършва реални проверки на картелните споразумения в енергетиката.

Редактирането на текста за ядрената енергетика предизвика най-голяма дискусия и засили напрежението. Асен Василев каза, че България трябва да остане ядрена сила и след извеждането от експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” да има още един капацитет. А също и до каква степен може да се удължи експлоатационният живот на блокове 5 и 6. БСП настоява в споразумението да пише, че трябва да се строят нови ядрени съоръжения, както и че трябва да се отбележи, че ДБ изисква анализ. Трайчо Трайков отбеляза, че Демократична България не е за спиране на използването на ядрена енергия, че не изключват изграждането на нови мощности, но искат анализ и е невъзможно да се харчат толкова големи суми, без да се анализират цената и ефективността.

Друга част от дискусията се отнасяше за електроцентрали, работещи на въглища, и беше решено да се търси финансиране за преструктурирането на тези сектори. Ще се предприеме търсене на алтернативни проекти за запазване на въглищния комплекс „Марица изток”, като към формулировката са добавени „въглищни райони” поради съществуването на Перник, Бобов дол и др.

Други идеи, по които изглежда имаше някакво съгласие, беше възможността за подаване на индивидуална жалба в КЕВР.

водород

Предвижда се също да се проучат възможностите за преобразуване на газопреносните мрежи на водород, енергийния потенциал на Черно море и отдаването под наем на площадката на АЕЦ „Белене“ за производство на водород. Обърнато е внимание на различни водородни технологии като алтернатива на съхранението на енергия.

Говориха и за улесняване на административните условия за съхранение на енергия. Ще бъдат разгледани рецензии на всички ВЕЦ проекти като Горна Арда, Тунджа и Яденица.

Обсъдено беше също да се напише, че това ще работи на по-ниска цена и по-качествено топлофикация.

Source