Задължително предучилищно образование се предлага за 4-годишни в Хасково.

BOBST 10:27:31 22-07-2021
MM1026BO.013
Хасково – в детайли – предучилищно образование

Задължително предучилищно образование се предлага за 4-годишни в Хасково.

Хасково, 22 юли / Николай Грудев, БТА /
От учебната 2021/22 г. въведете задължително предучилищно образование за 4-годишни на територията на община Хасково. Това предлага кметът Станислав Дечев в доклад до общинския съвет, който ще бъде обсъден и поставен на гласуване на заседание на 30 юли, съобщиха местните власти.
В доклада се казва, че предложението е направено след изпълнението на изискванията на Закона за изменение на предучилищното и училищното образование, като създаване на необходимите условия и проучване на мненията на родителите.
Резултатите от анализа показаха, че на територията на община Хасково в детските градини са създадени необходимите условия за максимално покритие на деца на 4, 5 и 6 години със задължително предучилищно образование. В някои сгради на детските градини това ще бъде постигнато чрез използване на безплатни помещения и, ако е необходимо, преструктуриране на дейностите в групи.
Въвеждането на задължително предучилищно образование за деца над 4-годишна възраст ще увеличи шансовете за пълно покритие на предучилищните деца в образователната система с цел подкрепа на всяко дете и създаване на устойчиви нагласи и мотивация у децата, тъй като в документа се посочва, че ученето през целия живот.

/ ММ /

Source