Заводът във Видин, който търси над 100 нови служители със заплата над 1000 лева.

Като цяло Северозападна България се счита за по-слабо икономически развита. А според статистиката безработицата сред населението там в различни периоди е по-висока от средната за страната. Когато обаче работите компетентно и намерите пазарна ниша за продуктите си (в страната или за износ), успехът не закъснява. Това се случи с видинската фирма “Техникъл Компонентс България” ЕООД.

Фирмата произвежда компоненти и системи за енергийно ефективно отопление и климатизация. Също така, в различна степен – от разработка до серийно производство, голямо разнообразие от продукти се използват в различни домакински уреди, автомобилна, медицинска и други индустрии. ЕООД “Технически компонент – България” – Видин е основана във Видин през 2005 г. и от 2008 г. работи в изграден за целта завод. Продуктите на фирмата се изнасят изцяло. Град Видин е избран с оглед местоположението на двете граници и достъпните транспортни коридори, каза за money.bg Мартин Петров, управляващ директор на “Технически компоненти – България” ЕООД.

През 2008 г. са инвестирани над 3 милиона лева в строителството и закупуването на земя, сгради и оборудване, като към момента тази сума надхвърля 6 милиона лева. Според прогнозите на Петров оборотът на компанията през 2021 г. като разходи ще надхвърли 3,2 млн. лева. Той добави, че по-голямата част от тази сума отива за местната икономика под формата на заплати, данъци и услуги за местни и български фирми.

Кой регион изпреварва Видин по най-ниски заплати у нас?

Забавянето на коронавируса променя икономическата карта на страната

Нещата обаче не започват от една нощ. През 2008 г., когато е построена производствената сграда на предприятието, производственият процес започва с малко разнообразие от технически по-прости продукти и устройства, а персоналът се състои от около 25 души. Постепенно портфолиото на компанията нараства значително. Сега компанията произвежда повече от 500 наименования продукти и техните разновидности, вкл. тези с висока трудност. Съответно производствените процеси се усложняват и непрекъснато се усвояват нови.

В момента произвеждаме много комплексни продукти, които преминават през всички етапи: от насищане, машинно/ръчно запояване, нанасяне на покритие до автоматично тестване, програмиране и окончателен монтаж в готов вид за клиентите, каза Мартин Петров. – Нашият персонал достигна 140, а уменията и способностите на служителите ни нараснаха“, каза управляващият директор на money.bg. По думите му през последните две години търсенето на продукти на „Технически компоненти“ значително и многократно надхвърля производствения капацитет, така че сега „се прави всичко възможно. увеличаване на капацитета до максимален потенциал на сградата и оборудването.”

Изисква поне 100 нови служители

От 1 ноември компанията премина на непрекъснат режим на работа, което й позволява да наеме още 100-130 служители. Основната работна сила и “гръбнакът” на производството са т. нар. “Монтажори на електронни компоненти”. По оценки на ръководството тази позиция изисква поне 100 нови служители, а могат да бъдат назначени до 130. Необходими са още няколко сервизни техници и технолози. „В в региона няма фирма с такава дейност, следователно няма нужда да се чакат кандидати с опит. Но има изключения – вече имаме няколко служители, както и няколко човека в процес на наемане, от същите браншове в Пловдив, София, Ботевград, но родени или имаме връзка с Видин.“, каза Мартин Петров.

Той обясни, че компанията е подготвила за новодошлите „кратка, но ефективна програма за обучение с продължителност 3-4 седмици“. По време на обучението служителите сключват и декларират трудови договори и получават подходящо за длъжността си възнаграждение, както и допълнителни услуги и придобивки. Помолен да обясни по-подробно как протича процесът на набиране на персонал в Технически компоненти – България, като се вземат предвид спецификите на региона и необходимите технически позиции, управляващият директор на компанията говори за възникналите трудности.

Каолин инвестира 80 милиона евро в най-модерния завод за силикатен пясък в Европа

Компанията ще изгради и нов соларен парк край Ветово.

Тенденцията към обезлюдяване на региона през последните десетилетия и малкият брой инвеститори водят до факта, че не само млади хора в търсене на по-добро образование, но и хора, прекарали по-голямата част от живота си във Видин, напускат региона в търсене на препитание. . в други части на страната. Освен това икономическият профил на Видинска област е такъв, че няма много предприятия, занимаващи се с производство на продукти в областта на електрониката или автоматизацията (например в района на Пловдив).

Начална заплата над 1000лв.

Това обуславя липсата на квалифициран технически персонал на пазара. “Ние обучаваме и развиваме нашите хора в движение. Коства ни много време и усилия“, – коментира Мартин Петров. Той поясни, че много кандидати първоначално са „шокирани“ от сложността на процесите, но според него „всичко не е толкова трудно и стига да има желание, хората се учат много бързо. Твърдението му се подкрепя от факта, че от 140-те души, заети в компанията, повечето идват от други бизнес сектори, включително шивашката индустрия и дори сектора на услугите.

Що се отнася до очакванията на служителите за възнаграждения и социални придобивки, те не се различават много от очакванията на служителите в други сектори, т.е. по принцип са “високи”. Неслучайно стартовата заплата на техническия персонал в “Технически компоненти” е около 1000 лв. с перспектива за ръст. За да стане това обаче по-бързо, са нужни по-квалифицирани и образовани специалисти, които да работят върху иновации в производството, върху нови продуктови ниши и усвояване на нови технологии. Това от своя страна ще доведе до по-голяма конкурентоспособност, нови пазари и нови инвестиции.

български

Българска оптична компания откри завод в Пловдив за 7 милиона лева.

Компанията планира да наеме до 120 специалисти.

Директорът на компанията предварително обяви, че в близко бъдеще ще бъдат обявени няколко вакантни работни места за инженеринг, които са предназначени за високообразовани професионалисти с професионален опит.

„Факт е, че за да се отговори постепенно на очакванията на служителите, е необходимо да се повиши производителността на труда“, каза директорът на компанията. „Имаме нужда от мотивирани, образовани хора, повече иновации и, разбира се, инвестиции, които да ги подкрепят. Вярвам, че ние сме една от компаниите, които допринасят за инвестиции, макар и с малки стъпки, съизмерими с нашия мащаб “, каза той. Мартин Петров.

Source