„Животът и науката през очите ми“ акад. Атанас Атанасова ще бъде представен тази вечер в БАН

BOBST 13:53:01 20-07-2021
GI1352BO.034
култура – литература – книга – премиера – акад. Атанас Атанасов

„Животът и науката през очите ми“ акад. Атанас Атанасова ще бъде представен тази вечер в БАН

София, 20 юли / Даниил Стоянов, БТА /
„Животът и науката през очите ми“ акад. Атанас Атанасова ще бъде представен тази вечер от 18:00 часа в Голямата зала на БАН, съобщават от издателство Захари Стоянов.
Авторът е един от водещите земеделски учени в България с дългогодишен впечатляващ опит в теоретична и практическа работа. Някои от възгледите му изпреварват времето си и очевидно ще имат значение не само за настоящето, но и за бъдещото поколение.
Книгата съдържа важни разработки и послания, получили широко международно признание. Академик Атанас Атанасов е известен не само като един от пионерите на растителната биотехнология в България от 1967 г., но и благодарение на значителните резултати, които постигна в областта на тъканните и клетъчните култури (ин витро клонална репродукция, ембрионална култура, хаплоидия и дихаплоидия, сомаклонални вариации, соматична хибридизация) и молекулярна генетика и геномика (ДНК клониране и трансфер, ДНК-свързани маркери и метаболомика). Много от тях са отразени във водещи световно известни списания, както и в развъдните полета на България и редица западни страни и развъдни компании.
Това, което прави книгата привлекателна и полезна не само за учените, но и за обикновения читател, е, че с помощта на своите знания и прозрение авторът задълбочено изследва връзката и връзката между човешкия геном, качеството и безопасността на храните, както и човешко здраве и дълголетие …, казват издателите.
„До 150-годишнината от основаването на БАН академик Атанасов формулира по най-ясния и метафорично възвишен начин това, което БАН има в новата история на Отечеството. Според него науката е като клетка на жив организъм. , а BAS е неговото ядро, тоест неговият геном. Когато е без дефекти, геномът функционира нормално и тялото е здраво и обратно. Или, с други думи, БАН е научният и духовен геном на България. Това е квинтесенцията на научната философия на акад. Атанасова ”, – коментира издателят Иван Гранит.

/ GI /

Source