ЕП призовава ЕК да предприеме незабавни действия срещу закононарушителите – Новини

Брюксел / Страсбург, 10 юни / кор. BTA /
Днес Европейският парламент прие решение, призоваващо Европейската комисия да предприеме действия в рамките на две седмици за ограничаване или спиране на бюджета на ЕС за държави, в които е нарушена върховенството на закона.
Апелацията е приета с 506 гласа „за“, 150 „против“ и 28 „въздържал се“, се казва в изявление на ЕП. Съобщава се, че макар новите бюджетни правила да влязоха в сила на 1 януари, ЕК все още не е предложила мерки и не е последвала настояванията на евродепутатите, че това се случва преди 1 юни. ЕП предупреждава, че това е достатъчно, за да заведе делото в съда и че тече подготовка за образуване на дело.
Евродепутатите очакват ЕС да се справи бързо със сериозни нарушения на принципа на правовата държава, когато справедливото, законосъобразно и безпристрастно разпределение на европейския бюджет е сериозно застрашено. По мнение на Европейския парламент трябва да се използват всички възможности, включително предложението за започване на процедура в съответствие с член 7 от Договора за ЕС, според която дадена държава може да бъде лишена от правото да гласува в общи решения.
ЕП добавя, че нарушенията на демокрацията и основните права, включително атаките срещу свободата на медиите и журналистите, както и свободата на сдружаване и събрания, трябва да бъдат сред причините за бюджетните мерки.
Преди това Европейската комисия заяви, че очаква решение на Съда на Европейските общности до дни по жалбите на Полша и Унгария срещу новите бюджетни правила. Комисията отбеляза, че е готова с първите очертани стъпки, но предпочита да изчака заключението на съда.

Източник: Брюксел / Страсбург.

Source