ЕК ще предложи след няколко дни насоки за правилото за обвързване на бюджетните разходи със законността – Новини

Брюксел, 11 юни / кор. BTA /
Следващата седмица Европейската комисия ще предложи проекти на насоки за прилагане на новото европейско законодателство, което свързва предоставянето на бюджета на ЕС със състоянието на закона в европейските страни. Това съобщи днес представител на комисията.
Той призова Европейския парламент да вземе това предвид при следващите стъпки, за да предупреди евродепутатите за готовността им да сезират ЕС пред Съда на ЕС. ЕП призовава комисията да не отлага прилагането на новите правила, които влязоха в сила в началото на годината. В момента Комисията очаква решение на Съда на Европейските общности по жалба срещу правилата, подадени от Унгария и Полша.
„Нито един случай на неподходящо използване на европейски средства от началото на тази година няма да бъде пренебрегнат“, обясни говорителят. Той добави, че ЕК би искала да вземе предвид становището на Палатата при изготвянето на насоките. По думите му комисията вече работи за идентифициране на случаи, които попадат в обхвата на новите правила.
Говорителят заяви, че четири държави от ЕС – България, Малта, Холандия и Естония – все още не са завършили своите планове за икономическо възстановяване, които ще бъдат подкрепени от европейския бюджет. Той обясни, че няма законова рамка за това, но комисията ще се радва да представи планове възможно най-скоро. Според него дори след подаване на плановете държавите могат да правят промени.
За пет държави от ЕС Комисията почти е извършила оценка и се очаква да предложи на Съвета на ЕС да одобри техните планове. Пет други държави се възползваха от възможността да се споразумеят с ЕК за удължаване на крайния срок за оценка на плановете в разумен срок, каза говорителят.

Източник: Брюксел.

Source