Еднополовите бракове ще бъдат признати в ЕС

Решението беше прието с 387 гласа „за“, 161 при 123 въздържали се. Европейският парламент подчертава, че тези граждани трябва да могат да се възползват напълно от правата си, включително от правото на свободно движение в целия ЕС.

В резолюцията се посочва, че браковете или регистрираните партньорства, сключени в една държава-членка, трябва да бъдат признати еднакво във всички тях и че съпрузите и партньорите от един и същи пол трябва да бъдат третирани по същия начин като еднополовите двойки.

След решение на Съда на Европейския съюз по делото Coman & Hamilton, което установи, че разпоредбите за „съпрузите“ в Директивата за свободно движение също се отнасят за еднополови двойки, Европейската комисия трябва да предприеме мерки за изпълнение срещу Румъния, когато правителството не е актуализирало националното законодателство, за да отрази това решение, настояват евродепутатите.

Резолюцията призовава също всички държави от ЕС да приемат лицата, посочени в акта за раждане на детето, като негови законни родители. По -общо, евродепутатите искат LGBTQ семействата да имат същото право на събиране на семейства като хетеросексуалните двойки и техните семейства. За да предотвратят децата да останат без гражданство, когато техните семейства се преместят от една държава в друга, евродепутатите настояват семействата да бъдат третирани еднакво в целия ЕС.

И накрая, евродепутатите отбелязват дискриминацията, с която се сблъскват ЛГБТКИ общностите в Полша и Унгария. Парламентът призовава ЕС да предприеме допълнителни действия (процедури за установяване на нарушение, съдебни действия и бюджетни инструменти) срещу тези страни.

Source