Европейският парламент ще обсъди утре „българския“ списък на Магнитски след многобройни жалби за незаконни санкцииСнимка: Европейски парламент.

Три месеца след обнародването на противоречивия и съмнителен „списък в списъка“, случаят с българите, попаднали под санкциите по закона на Магнитски, ще бъде обсъден в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург в четвъртък, септември 16.

Братя Цветомир и Боян Найденови и баща им Стефан Найденов първи информираха европейските институции за нарушенията и неясните критерии, според които е съставен списъкът. Според представените от тях документи включването им в „българския“ списък е незаконно, тъй като са доказали, че са прекратили партньорството си с едно от лицата, обект на санкциите по закона Магнитски – Васил Божков. Освен това Найденови са в центъра на разкриването на поредица от данъчни измами срещу собственика на Националната лотария, в резултат на което държавата е претърпяла щети в размер на почти 700 милиона лева. Това действие доведе до множество разкрития на престъпления, извършени от Божков, за които впоследствие бяха образувани дела.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи, инициира въпроси относно списъка с устни отговори в ЕС. В своите въпроси евродепутатите подчертаха, че наложените санкции повдигат въпроси относно подхода на ЕС към демокрацията, върховенството на закона и основните права.

Европейската комисия има сериозен интерес да изготви така наречения български списък на Магнитски, който включва 54 души, свързани със санкционираните лица. Например критериите за включване на хора в списъка все още са неясни. Няма коментари от съставителите на списъка по случая Найденови и в момента няма причина те да бъдат включени. Начинът, по който INTRALOT SA е чуждестранно юридическо лице, регистрирано на територията на Република Гърция, което почти 18 години е имало връзка с обвиняемия Васил Крумов Божков и свързани с него дружества с 49% дял в капитала, е изключен от списъка в рамките на 6 дни от датата на публикуването му без ясно обяснение.

На фона на това действие двойните стандарти по отношение на разширения списък остават необясними, което запазва имената на Найденов, който прекрати партньорството с Божков година преди Intralot и предостави всички необходими документи поради липсата на каквато и да е връзка.

Изненадващо е също, че в списъците, които съдържат общо 97 свързани юридически лица и само 21 физически лица, не са включени настоящи партньори и партньори на Василий Крумов Божков и лица, пряко свързани с него, като съпругата му Елена Любомирова Динева, сестра му … Иванка Крумова Баева, синът му Антон Василиев Божков и много други.

Source