Държавният резерв спешно спечели голяма сделка с гориво

Държавната агенция за държавните и военновременни резерви в навечерието на изборите завърши голяма поръчка за доставка на дизелово гориво в размер на над 104 милиона лева. Поръчката беше обявена през януари, но самите сделки започнаха да се извършват след март. По този начин агенцията е модернизирала огромно количество гориво, без да изчака прехвърлянето на тази дейност към установената миналата година. Държавна петролна компания.

Това показва проверката „Сега“, базирана на статистиката на Агенцията за обществени поръчки за най-големите възлагащи органи за 2021 година. Държавната агенция за държавните и военновременни резерви изведнъж се озова на трето място в класацията на най-големите клиенти за 2021 г. с договори на обща стойност 132 милиона лева.

Основният принос за рекорда е голяма поръчка за доставка на 97 505 тона зимно дизелово гориво. Поръчката е обявена на 12 януари 2021 г. и договорите се възлагат поетапно за отделни обособени позиции. Към момента са сключени пет договора – три с Bent Oil (за 10 610, 13 428 и 11 012 тона на стойност 12,5, 15,4 милиона лева и 13,1 милиона лева) и два с Petrol Energy “(за 11 279 и 8 909 тона за сумата от 12,8 милиона лева и 10,6 милиона). Тези компании спечелиха основните доставки за резерва и през 2020 г. – дълго време единственият изпълнител по тези договори беше друга компания – ЛУКОЙЛ България. Петрол Енерджи е собственост на Георги Самуилов от Insa Oil, а Bent Oil е на Димитър Радев. Радев действа като представител на лицето, контролиращо професионалния футболен клуб „Славия“ и е свързано с Младен Михалев-Майо. Преди много години Радев ръководи фармацевтичната компания Pharma в Дупница, където истинският собственик на основната част от капитала е съпругата на Елена Михалев Младен Михалев.

Обявяването на заповедта за резервите е много изненадващо, тъй като през 2020 г. законът за държавните резерви и военновременните резерви беше изменен и депутатите одобриха създаването на специално държавно предприятие „Държавна петролна компания“ за съхранение и обновяване на запасите от гориво. Регистрацията на самото предприятие се забави – това се случи едва на 12 март 2021 г., докато самият резерват направи голяма поръчка за обновяване. Интересно е, че в момента държавната агенция практически няма право да действа като клиент на такава сделка.

Обществените поръчки бяха обявени на 12 януари, а крайният срок за заявяване на интерес е 22 януари 2021 година. Съгласно действащия по това време закон, клиентът трябва да бъде все още несъздадената Държавна петролна компания. Едва на 17 февруари 2021 г. Законът за държавните резерви и военновременните резерви беше изменен, за да предвиди преходна разпоредба за държавния резерв да продължи да натрупва резерви и да подновява гориво, докато новата компания най-накрая поеме тази дейност. За това Министерството на икономиката планира да финансира агенцията с трансфери, тъй като в бюджета й за 2021 г. не са включени пари за такива операции, но сумите са включени в бюджета на Министерството на икономиката, под чийто ръководител е новата петролна компания ще се намира.

Анализът на датите показва, че правното основание за продължаващото възлагане на договори от агенцията е от февруари, а договорът е обявен през януари. Самите договори са сключени след промяната в законодателството – от март. Парите за поръчката също трябваше да бъдат внесени спешно от Министерството на икономиката.

Държавният резерв започна големи обществени поръчки за доставка на дизелово гориво с прогнозна стойност 115 милиона лева през април миналата година. – месец преди одобрението от кабинета на министрите на проекта за изменения на закона за държавните резерви, които прехвърлят тази дейност на нова петролна компания. Тези изменения влязоха в сила през юли 2020 г.

Source