Дупка на пътя? Сега ще изпратите сигнал до електронната платформаСобственикът на курса ще трябва да обяви на платформата какво е направил след сигнала.

Господарят на пътя трябва да отговори какво е направил

Гражданите ще могат да докладват за дупка на магистралата, отсъствие на ограда или всякакви други неравности на пътя на една електронна платформа. Той ще приема всякаква информация, която застрашава пътната безопасност. Това е предвидено от промени в Закона за пътищата, които се публикуват за обществено обсъждане. Те бяха изготвени от Министерството на регионалното развитие и Държавната агенция за пътна безопасност.

Сигнали това

предупреждавам

в името на риска ще го направи

те идват

направо към

собственик

път

Достъпът до платформата е безплатен и неограничен, се казва в проекта. Правилата за използване на платформата ще бъдат изготвени от председателя на Държавната агенция за безопасност на движението и съгласувани с борда на пътната агенция.

При получаване на всеки сигнал от пътните ръководители се изисква да публикуват информация за това какви действия са предприели по него.

Законопроектът въвежда нови и детайлизира съществуващите процедури за пътна безопасност. Те ще бъдат от пет вида: оценки на въздействието върху пътната безопасност, одити на пътната безопасност, изчерпателни оценки на пътната безопасност, целенасочени и периодични одити на безопасността.

Държавната агенция за пътна безопасност ще отговаря и за изготвянето на първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа в България. Всъщност текстовете пренасят изменението на европейската директива от края на октомври 2019 г. относно управлението на безопасността на пътната инфраструктура.

Предполага се, че процедурите за безопасност ще бъдат задължителни за трансевропейската мрежа, магистралите и първокласните пътища. Одитите, оценките и последващите проверки за пътна безопасност са задължителни за всички пътища, построени с европейско финансиране, дори ако са селски.

Процедурите засягат само 15% от пътната мрежа в Европа, но със сигурност

по тези пътища

стомана 39%

от произшествия

със смъртен

Изход,

Това съобщават от Агенцията за пътна безопасност.

Такива процедури могат да се извършват по второ и третокласни пътища, както и по градската мрежа. Те могат да се прилагат и на улици в населени места, ако собствениците им решат, че проектът предвижда.

Промените изискват създаването на регистър на одиторите, сертифицирани за извършване на одити на пътната безопасност. Така всеки от отделите, които управляват пътищата, ще може да повери процедурите на квалифицирани специалисти.

Първата цялостна оценка на пътната безопасност ще трябва да бъде завършена до 31 декември 2024 г. Въз основа на резултатите си Държавната агенция за пътна безопасност ще представи доклад на Европейската комисия за класификацията на безопасността на движението по пътищата до 31 октомври. 2025 г.

Законът за пътищата изменя и Закона за движение по пътищата. Те регулират основно правата и задълженията на Държавната агенция за безопасност на движението и нейния председател.

Source